شنا کردن با کوسه ها - اخبار اجتماعی

استیو دی 44 ساله اهل نیوجرسی آمریکا علاقه فراوانی به شنا کردن با کوسه ها در نقاط مختلف جهان دارد و معتقد است این تصور که کوسه ها انسان ها را می خورند تصور غلطی است.

شنا-کردن-با-کوسه-ها-اخبار-اجتماعی شنا-کردن-با-کوسه-ها-اخبار-اجتماعی 2 شنا-کردن-با-کوسه-ها-اخبار-اجتماعی 3 شنا-کردن-با-کوسه-ها-اخبار-اجتماعی 4 شنا-کردن-با-کوسه-ها-اخبار-اجتماعی 5 شنا-کردن-با-کوسه-ها-اخبار-اجتماعی 6 شنا-کردن-با-کوسه-ها-اخبار-اجتماعی 7 شنا-کردن-با-کوسه-ها-اخبار-اجتماعی 8 شنا-کردن-با-کوسه-ها-اخبار-اجتماعی 9 شنا-کردن-با-کوسه-ها-اخبار-اجتماعی 10

اخبارگوناگون_مهر

.گردآوری توسط بخش خبرهای گوناگون سایت سیب موز