پویایی جریان سپرده های بانکی بیانگر محسوس بودن رشد اقتصادی بر زندگی مردم است - اخبار اقتصادی

پویایی-جریان-سپرده-های-بانکی-بیانگر-محسوس-بودن-رشد-اقتصادی-بر-زندگی-مردم-است-اخب

قائم مقام بیمه مرکزی با رد ادعای محسوس نبودن رشد اقتصادی کشور در سال 95 تاکید کرد: پویایی های جریان سپرده های بانکی، حاکی از جهت گیری اقتصاد کشور به سوی رونق و نشانگر محسوس بودن و اثرگذاری آن بر فعالیت های اقتصادی و زندگی مردم است.

به گزارش ایرنا، «پرویز خسروشاهی» روز دوشنبه در کانال اختصاصی خود در فضای مجازی نوشت: اعلام آمار رشد اقتصادی کشور برای 9 ماهه سال 1395 از سوی بانک مرکزی، واکنش های زیادی در پی داشت. یکی از واکنش ها، ادعای محسوس نبودن تأثیر آن بر زندگی مردم و اشتغال و ... است.

در ادامه این یادداشت آمده است: روشن است که چنین ادعاهایی چون به صورت شهودی و بر اساس نمونه های موردی و غیرتصادفی مطرح می شود، قابل اعتماد نیست.

به نظر می رسد تنها مطلب قابل اعتنا در این زمینه، این است که چون بخش بزرگی از رشد اقتصادی سال 95 صرف جبران کوچک شدن قابل توجه اقتصاد کشور در سال های 1391، 1392 و 1394 شده است، لذا شیوع این تصور که آثار رشد مذکور محسوس نیست شاید دور از انتظار نباشد؛ اما با استفاده از برخی قرائن، شاید بتوان در این زمینه داوری قابل قبول تری انجام داد.

قائم مقام بیمه مرکزی در ادامه آورده است: یکی از این قرائن مهم که درگیر چالش تغییر سال پایه و از این قبیل محاسبات آماری نیست، روند تغییرات سپرده های بانکی است.

به عقیده وی،سپرده های جاری یا دیداری بانک ها، کارکرد معاملاتی و سپرده های مدت دار یا غیردیداری بانک ها کارکرد پس انداز و سرمایه گذاری دارند بنابراین وقتی برای ماه های متمادی نسبت رشد سپرده های جاری به غیرجاری تغییر معنی داری کرده و نرخ رشد سپرده های دیداری از غیردیداری سبقت می گیرد، حاکی از تحول در روند رشد اقتصاد است.

وی با ارایه نمودارهایی از تحول در رشد سپرده های جاری بانکی نوشته است: رشد سپرده های جاری در نیمه اول سال 94 منفی بود. اما در همان زمان سپرده های مدت دار رشد های بالایی را تجربه می کردند. پدیده قابل توجه در این ارتباط، توقف روند کاهشی نرخ رشد سپرده های جاری در تیر 94 (همزمان با امضای برجام) و کم شدن تدریجی و مستمر فاصله آن با رشد سپرده های غیردیداری تا تیر 95 و سپس بالاتر قرار گرفتن از سپرده های سرمایه گذاری و پس انداز است.

از تیر 95 به بعد، نرخ رشد سپرده های جاری حتی از سپرده های مدت دار هم بیشتر شد. این در حالی است که از اوایل سال 95 روند رشد سپرده های غیردیداری کاهشی شد که این روند تاکنون نیز ادامه یافته است. چنین روندهایی به روشنی مؤید تحرک اقتصادی بوده و لذا سازگار با آمار اعلامی برای رشد اقتصادی است.

خسروشاهی همچنین با ترسیم نمودار دیگری به مقایسه رشد سپرده های جاری و کوتاه مدت و همچنین سپرده های سرمایه گذاری و پس انداز در بهمن 95 با بهمن 94 پرداخته و نوشته است: این مقایسه نشانگر افت شدید در نرخ رشد سپرده های بلندمدت و غیردیداری و افزایش قابل توجه در رشد سپرده های جاری و کوتاه مدت است که این هم متناظر با رشد اقتصادی اعلامی است.

بنابراین پویایی های جریان سپرده های بانکی، حاکی از جهت گیری اقتصاد کشور به سوی رونق و مؤید آمار اعلامی برای رشد اقتصادی کشور است و اتفاقاً نشانگر محسوس بودن و اثرگذاری آن بر فعالیت های اقتصادی و طبعاً زندگی مردم است.

البته در این میان نباید از یک ملاحظه مهم غافل بود. بر اساس گزارش بانک مرکزی، نرخ رشد سرمایه گذاری در 9 ماهه سال 95 منفی بوده هر چند این رشد، در بخش سرمایه گذاری در ماشین آلات مثبت است.

بنابراین رشد اقتصادی سال 95، بیش از آنکه بر سرمایه گذاری های جدید متکی باشد، با بهره برداری از ظرفیت های موجود اقتصاد حاصل شده و لذا طبیعی است که تأثیر آن بر بیکاری های پنهان بیشتر از بیکاری های آشکار باشد.

.گردآوری توسط بخش خبرهای گوناگون سایت سیب موز