حمایت وزارت علوم از دانشگاههای مجری طرح دانشگاه عاری از دخانیات

حمایت-وزارت-علوم-از-دانشگاههای-مجری-طرح-دانشگاه-عاری-از-دخانیات

سیب موز: حمایت وزارت علوم از دانشگاههای مجری طرح دانشگاه عاری از دخانیات

مدیر کل دفتر مشاوره و سلامت وزارت علوم میزان مصرف دخانیات توسط دانشجویان را در دانشگاه های دولتی اعلام کرد و گفت: از دانشگاههای مجری طرح دانشگاه عاری از دخانیات حمایت می کنیم.

حمید یعقوبی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به طرح دانشگاه عاری از دخانیات گفت: در حال حاضر 35 دانشگاه اعلام کردند که طرح دانشگاه عاری از دخانیات را اجرا می کنند.

به گزارش سیب موز وی درباره اینکه آیا شرکت دانشگاه ها در طرح مذکور اجباری است افزود: شرکت در این طرح اجباری نیست، در سال جاری همچنین از دانشگاه هایی که برای انجام این طرح اعلام آمادگی کرده بودند، پشتیبانی های مالی نیز صورت گرفت و  برای سال 96 نیز یک سری برنامه های حمایتی خواهیم داشت.

مدیر کل دفتر مشاوره و سلامت وزارت علوم درباره میزان مصرف دخانیات توسط دانشجویان در دانشگاه های دولتی افزود: مصرف دخانیات در دانشگاه های دولتی 7 و 8 دهم درصد دانشجویان است. این میزان شامل افرادی است که بیش از 10 بار در سال سیگار استعمال می کنند.