شمخانی:اجماع درباره FATF در کشور مشکلات آن را کمتر می کند

شمخانی:اجماع درباره FATF در کشور مشکلات آن را کمتر می کند

سیب موز: شمخانی:اجماع درباره FATF در کشور مشکلات آن را کمتر می کند

سیب موز دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت: هرچه اجماع در کشور نسبت به معاهده FATF بیشتر شود، مشکلات آن کمتر خواهد شد.

به گزارش ایسنا، دریابان علی شمخانی در حاشیه مراسم ختم همشیره محمد شریعتمداری، معاون اجرایی رئیس جمهوری طی سخنانی با اشاره به این که «جمع بندی شورایعالی امنیت ملی درباره FATF  زمانی می تواند اجرایی شود که این مصوبه به امضای رهبری برسد» اظهار کرد: ما زمانی می توانیم درباره جمع بندی مان چیزی بگوییم که مصوبه FATF به امضا و تأیید رهبری برسد و چون هنوز به آن مرحله نرسیده ایم نمی توانیم نکته ای را مطرح کنیم.

وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر این که آیا نیاز است FATF به صورت مصوبه در مجلس تأیید را رد شود؟ گفت: برخی چنین نظری دارند و آن را مطرح می کنند و در عین حال مجلس هم کار خود را می کند و شورایعالی امنیت ملی نیز کار خودش را انجام می دهد.

به گزارش سیب موز وی گفت: طبیعتاً هرچه اجماع در کشور نسبت به معاهده FATF بیشتر شود، مشکلات آن کمتر خواهد شد؛ مجلس نیز می تواند در این زمینه وارد شود؛ چرا که مجلس نقش محوری در کشور دارد.