دلایل اعتیاد به مواد مخدر/اعتیاد زنانه شده است

دلایل اعتیاد به مواد مخدر/اعتیاد زنانه شده است

سیب موز: دلایل اعتیاد به مواد مخدر/اعتیاد زنانه شده است

سیب موز وزیر رفاه دلایل مهم اعتیاد به مواد مخدر را عنوان کرد و گفت: در حال حاضر روش های مقابله با اعتیاد در کشور مناسب با علت ها نیست .

به گزارش مهر، علی ربیعی در دهمین کنگره بین المللی اعتیاد با اشاره به اینکه امروز با تغییر الگوی مصرف و زنانه شدن اعتیاد روبرو هستیم، افزود: آگاهی دادن مداوم در مورد مضرات و علایم اعتیاد زنان باید مورد توجه قرار گیرد.

وی با تاکید بر اینکه موانع فرهنگی و اجتماعی باعث می شود که زنان اعتیاد خود را پنهان کنند گفت: خدمات بازتوانی اعتیاد در مراکز مردانه هستند و این در حالی است که زنان در مقابل اعتیاد آسیب پذیرترند.

به گزارش سیب موز ربیعی از اولویت قرار دادن اعتیاد کودکان خبر داد و گفت: فقر، حاشیه نشینی و بیکاری از عوامل اصلی و در عین حال کلاسیک اعتیاد است .

وزیر رفاه با اشاره به اینکه امروزه دلایلی مانند ناآرامی های روانی و فاصله بین انتظار از زندگی و واقعیت زندگی ، تنهایی های ناشی از تحولات ساختاری عمیق اجتماعی و تغییرات نگرشی دربروزاعتیاد نقش دارند، افزود: همچنین شکاف های ناشی از به هم خوردن سنت های خانواده در برآوردن نیازهای روحی فرزندان و سبک های تعامل اجتماعی از دیگرعوامل هستند و مسئله اینجاست که دانش ما برای پیشگیری و کاهش اعتیاد تا چه حد است و چقدر برای مقابله با آن آمادگی وجود دارد.

ربیعی ضمن اظهار تاسف از اینکه در حال حاضر روش های مقابله با اعتیاد در کشور با علت ها متناسب نیست و سازمان های مختلف نمی توانند از روش های علمی برای مقابله با اعتیاد استفاده کنندگفت: حتما باید علت اعتیاد را بشناسیم تا بتوانیم آن را درمان کنیم و برای مقابله با اعتیاد باید از استراتژی های ترکیبی استفاده کنیم و لازم است نهادهای اجتماعی مناسب برای مقابله با اعتیاد، ایجاد کنیم وهمچنین باید راهکارهای مختلف کاهش آسیب اعتیاد  پزشکی و اجتماعی را بکار گیریم.

وی گفت: مراکز ثبت دانش و تجارب اعتیاد و جمع آوری مطالعات نظری باید ایجاد شود و همچنین مهم ترین مسئله در اعتیاد قبل از خود فرد معتاد، افراد در معرض اعتیاد هستند که بایدموردتوجه قرارگیرند.

وزیر رفاه با اشاره به اینکه  باید نا آرامی های روانی را ساماندهی کنیم، افزود: آیا فقط با متادون درمانی می توان به مقابله اعتیاد رفت در حالی که گفتگوهای اجتماعی و غلبه ذهنی معتاد بر اعتیاد باید در دستور کار روش های مقابله قرار گیرد.