واکنش غرویان به اظهارات اخیر رییس دولت نهم و دهم

واکنش غرویان به اظهارات اخیر رییس دولت نهم و دهم

سیب موز: واکنش غرویان به اظهارات اخیر رییس دولت نهم و دهم

سیب موز واکنش غرویان به اظهارات اخیر رییس دولت نهم و دهم

احمدی نژاد می خواهد تحت هر شرایطی قدرت را دست بگیرد و فرقی هم نمی کند که چه حاشیه ای برایش درست شود/ آمار دروغ از محبویت احمدی نژاد باعث رعب و وحشت مردم در جامعه می شود/ او به دنبال تشکیل دولتی در درون دولت است/ در درون جامعه روحانیت و اصولگرایان روحیه تخریبی وحود دارد / مدام حرف های ضد و نقیض می زنند

آیت الله محسن غرویان معتقد است که اصولگرایان باتوجه به اختلاف درونی شدیدی که دارند به کاندیدای واحدی برای انتخابات ریاست جمهوری آینده نخواهند رسید.

به گزارش سیب موز این استاد حوزه و دانشگاه در گفت و گو با انتخاب  در مورد احکام صادره توسط رئیس جمهور سابق گفت: نمیدانم این صحبت ها به چه معناست و چرا چنین احکامی را صادر کردند و آیا اصلا این موضوعات در محدوده کاری ایشان هست یا خیر؟ واقعا جای سوال و ابهام دارد.

وی ادامه داد: نباید به راحتی از سخنان و اقدامات احمدی نژاد عبور کرد. به نظرم، می توان از این صحبت ها این برداشت را کرد که می خواهند در خود دولت یک دولت دیگر را تشکیل دهند. من خیلی وجه قانونی و وجیهی برای این حرف ها و این حرکات نمی بینم، البته احمدی نژاد یک روحیه ای دارد که خود رای و مستقل عمل می کند و خیلی توجهی به مسائل حاشیه خودش ندارد و تنها میخواهد قدرت را در دست بگیرد.

غرویان تصریح کرد: احمدی نژاد به دنبال این است که دوباره تحت هر شرایطی که شده است قدرت را دوباره در دست بگیرد و فرقی هم نمی کند که چه حاشیه ای برایش درست شود.

وی ادامه داد: با توجه به فضایی که آقای روحانی در جامعه بوجود آورده، به نظر می رسد احمدی نژاد شانسی برای پیروزی نداشته باشند ولی یک عده ای هستند که می خواهند ایشان همچنان در جامعه ، قدرت و در صحنه باشد به همین دلیل هر اتفاقی می افتد از طریق فضای مجازی اعلائم می کنند.

این استاد حوزه خاطرنشان کرد: برخی افراد به کمک احمدی نژاد می آیند و به مردم أمارس دروغ از محبویت و پایگاه اجتماعی ایشان می دهند. این موضوع باعث رعب و وحشت مردم در جامعه می شود.

غرویان با اشاره به اختلافات در درون جامعه روحانیت مبارز گفت: اصولگرایان و جامعه روحانیت در تلاش هستند که به وحدت برسند ولی روحیه همکاری در بین این افراد خیلی ضعیف است. با این روحیه تخریبی که دارند و مدام حرف های ضد و نقیض می زنند، بعید است که به وحدت برسند. به نظر میرسد که اصولگرایان دوباره شکست خواهند خورد و نمی توانند به یک نفر خاص در انتخابات سال آینده برسند.