زندگینامه تولوز ـ لُوْترک

زندگینامه تولوز ـ لُوْترک

تولوز ـ لُوْترکهانری دُ تولوز ـ لُوْترِک (نقاش، طراح و چاپگر فرانسوی، 1864 ـ 1901). به سبب دستیابی به زبانی موجز و گویا در طراحی، از پیشگامان هنر مدرن به شمار می آید. او، همچنین، با نوآوری هایش باعث انقلابی در هنر پوستر شده است.

زندگینامه تولوز ـ لُوْترک

او در یک خانواده اشرافی معروف به دنیا آمد. در نوجوانی هر دو پایش شکست و دیگر رشد نکرد. در پاریس زیر نظر بُنا و کُرمُن آموزش دید (1882 ـ 1885). ولی به زودی از اصول آکادمیک روی گردانید و در کارگاه خود مستقلاً به فعالیت هنری پرداخت. با طراحی نخستین پوسترها و باسمه هایش به شهرت رسید (1891 ـ 1892). در نمایش های گروهی سالن مستقلان و گروه بیست شرکت کرد. مدتی بعد باسمه های رنگی اش را در پاریس به نمایش گذاشت (1893). ضمن چند سفر به لندن با اُسکار وایلد و بیردزلی آشنا شد.

نمایشگاه دیگری از آثارش در پاریس برپا داشت (1896). به سبب افراط در مصرف الکل سلامت و توان کاری خود را از دست داد (1898). با این حال، به هنگامی که در آسایشگاه به سر می برد (1899)، آثاری در ارتباط با موضوع سیرک آفرید.

آخرین پردهٔ ناتمام او با عنوان امتحان در دانشکده پزشکی (1901)، به روشنی فرسودگی جسمی و روحی اش را می نمایاند. زندگی هنری کوتاه ولی پربار تولوز ـ لوترک جلوه ای از دوران پر تب و تاب و غیرمتعارف آخر قرن اروپا بود (بی سبب نبود که او نمایندهٔ این دوران، یعنی اُسکار وایلد را بسیار می ستود). او به مدت سیزده سال در پایگاه هنری اش در گوشه ای از محلهٔ مارتر زیست؛ و در متن ”تمدن شبانه“ پاریس هر آنچه را دید بدون هیچ گونه داوری ثبت کرد. صحنهٔ تالارهای رقص و کاباره ها، میخانه ها و سیرک ها، و پیکر و چهرهٔ خوانندگان و قصندگان، بازیگران موضوع کار او بودند.

نگاه تیز او درون اجتماعی را ـ که خود جزئی از آن بود ـ کاوید، و عصارهٔ واقعیت را برکشید. قیافه ها، حالت ها، و حرکت ها زیر چشمان نافذ و دستان توانای او به طرح های بیان گر بدل شدند. نوآوری او در این بود که توانست به مدد خط های سیال و پویا معادل تصویری ناب برای ناپایدارترین لحظات واقعیت بیابد. تولوز ـ لوترک در پاریس با برنار و وان گوگ آشنا شد. او از تجربه های امپرسیونیست ها دربارهٔ نور و رنگ باخبر بود، ولی به راه آنان نرفت. نخستین پردهٔ نقاشی مهم او (سیرک فرناندو ـ 1888)، از لحاظ صوری بیشتر با آثار مانه، دوگا، گوگن و شره (هنرمند پوسترساز) قرابت دارد.

طرز دید، انتخاب موضوع، و روش کاردوگا بر او بسیار اثر گذاشت. همچنین، به بهترین نحو از طرح و اسلوب باسمه های ژاپنی در جهت مقاصد خود بهره گرفت. همانند دوگا، با استفاده از رنگ ماده های گوناگون ـ و غالباً به طور مختلط ـ کار می کرد. بسیاری از نقاشی های او به روش رنگ آمیزی رقیق روی مقوا اجراء شده اند. او با بهره گیری مناسب از امکانات لیتوگرافی رنگی شمار زیادی پوستر به چاپ رسانید. خط های سادهٔ استادانه، سطح های رنگی تخت، و صراحت پیام دهندگی طرح، از مشخصات بارز پوسترهای او محسوب می شوند (مثلاً پوستر ژان آوریل ـ 1893).

وان گوگ، سورا، روئو، و پیکاسوی جوان، تحت تأثیر هنر تولوز ـ لوترک قرار گرفتند. از جمله دیگر آثارش در کاباره مولن روژ (1892)؛ زن برهنه در برابر آینه (1897)؛ آقای انگلیسی در مولن روژ (1892) است.

مجله جنبش هنر مدرن