زندگینامه عباس بلوکی فر

زندگینامه عباس بلوکی فر

عباس بلوکی فر در فروردین ماه 1303 در تفرش متولد شد.

بلوکی فر در ایام نوجوانی به هنر نقاشی قهوه خانه ای روی آورد و موفق شد این هنر اصیل را به اوج تکامل خود در دوران معاصر برساند...

زندگینامه عباس بلوکی فر

وی هر تابلوی خود را با اشعاری از خود می آراست که به مناسبت همان اثر سروده شده بودند. بلوکی فر یکی از صاحب نظران نقاشی قهوه خانه ای معاصر بود و همواره به سبب قدرت قلم و توانایی به کارگیری رنگ در پرده هایش مورد تحسین بود.

وی نزدیک هفتاد سال برای اعتلای نقاشی قهوه خانه ای کوشید.

بلوکی فر، پس از یک دوره بیماری طولانی روز 5 مهرماه 1388چشم از جهان فروبست

بیوگرافی نقاشان بزرگ - همشهری آنلاین

ویرایش و تلخیص:سیب موز