زندگینامه جلیل جوکار

زندگینامه جلیل جوکار

جلیل جوکار درسال 1349 درآبادان چشم به جهان گشود.

او مهندس پتروشیمی است و کارشناسی ارشد صنایع رنگ (شیمی رنگ) دارد...

زندگینامه جلیل جوکار

این نگارگر، درجه یک هنر(دکترا) در رشته نگارگری ازشورای عالی فرهنگ و هنر را احراز کرده است و سابقه 29 سال فعالیت وتجربه درزمینه نقاشی عمومی را که 19 سال آن به طور تخصصی درزمینه نقاشی ایرانی شامل گل و مرغ، تذهیب، تشعیر، مینیاتور و طراحی فرش بوده است، در کارنامه فعالیت هایش ثبت کرده است.

عضویت پیوسته، سخنگو وعضو شورای برنامه ریزی انجمن نگارگری ایران، عضویت در کمیته آزمون سازی فنی وحرفه ای کشوردر زمینه نگارگری و طرح فرش، عضویت جامعه مخترعین و مبتکرین ایران، عضو شورای تخصصی گروه صنایع دستی دانشگاه سوره، عضو شورای سیاستگذاری و انتخاب آثارهفتمین دوسالانه ملی نگارگری ایران 88- 1387، عضو شورای دبیران دومین جشنواره بین الملی فجر1388، دبیر نخستین جشنواره فجر نگارگری 1388 از دیگر سوابق او به شمار می روند.

از جوکار، تالیفات بسیاری در زمینه هنر نگارگری به چاپ رسیده اند.

او همچنین سال ها است که به تدریس در رشته نگارگری و تذهیب و گل و مرغ ورنگ سازی در مدارس و دانشگاه های هنری مشغول است و نمایشگاه های متعددی در داخل و خارج از کشور برگزار کرده که برخی از آنها با اخذ جوایزی همراه بوده اند.

داوری دو دوره مسابقات نقاشی دانشجویان دانشگاه های آزاد سراسر کشور سال 82 و 83 اراک، داوری جشنواره منطقه ای شمال کشور با عنوان توان انسانیت بهمن 82، داوری جشنواره بین المللی امام رضا درزمینه نگارگری، شیراز 1386 و انجام سخنرانی های مختلف در حوزه مباحث هنرهای سنتی از دیگر فعالیت های این نقاش محسوب می شوند.

بیوگرافی نقاشان بزرگ - همشهری آنلاین

ویرایش و تلخیص:سیب موز

این نگارگر، درجه یک هنر(دکترا) در رشته نگارگری ازشورای عالی فرهنگ و هنر را احراز کرده است و سابقه 29 سال فعالیت وتجربه درزمینه نقاشی عمومی را که 19 سال آن به طور تخصصی درزمینه نقاشی ایرانی شامل گل و مرغ، تذهیب، تشعیر، مینیاتور و طراحی فرش بوده است، در کارنامه فعالیت هایش ثبت کرده است.

عضویت پیوسته، سخنگو وعضو شورای برنامه ریزی انجمن نگارگری ایران، عضویت در کمیته آزمون سازی فنی وحرفه ای کشوردر زمینه نگارگری و طرح فرش، عضویت جامعه مخترعین و مبتکرین ایران، عضو شورای تخصصی گروه صنایع دستی دانشگاه سوره، عضو شورای سیاستگذاری و انتخاب آثارهفتمین دوسالانه ملی نگارگری ایران 88- 1387، عضو شورای دبیران دومین جشنواره بین الملی فجر1388، دبیر نخستین جشنواره فجر نگارگری 1388 از دیگر سوابق او به شمار می روند.

از جوکار، تالیفات بسیاری در زمینه هنر نگارگری به چاپ رسیده اند.

او همچنین سال ها است که به تدریس در رشته نگارگری و تذهیب و گل و مرغ ورنگ سازی در مدارس و دانشگاه های هنری مشغول است و نمایشگاه های متعددی در داخل و خارج از کشور برگزار کرده که برخی از آنها با اخذ جوایزی همراه بوده اند.

داوری دو دوره مسابقات نقاشی دانشجویان دانشگاه های آزاد سراسر کشور سال 82 و 83 اراک، داوری جشنواره منطقه ای شمال کشور با عنوان توان انسانیت بهمن 82، داوری جشنواره بین المللی امام رضا درزمینه نگارگری، شیراز 1386 و انجام سخنرانی های مختلف در حوزه مباحث هنرهای سنتی از دیگر فعالیت های این نقاش محسوب می شوند.

بیوگرافی نقاشان بزرگ - همشهری آنلاین

ویرایش و تلخیص:سیب موز