واکنش وزارت امور خارجه به ورود «کندی چارمز» به ایران

واکنش وزارت امور خارجه به ورود «کندی چارمز» به ایران

سیب موز: واکنش وزارت امور خارجه به ورود «کندی چارمز» به ایران

سیب موز: یک مقام کنسولی ایران در مورد اخبار منتشر شده در رسانه ها در ارتباط با سفر بازیگر فیلم های نامناسب به ایران، توضیحاتی ارائه کرد.

به گزارش سیب موز: یک مقام آگاه در معاونت پارلمانی و امور کنسولی وزارت امور خارجه در گفت وگو با ایسنا گفت: طبق آن چه که ما بررسی کرده ایم این خانم با اسم واقعی اش “کندی چارمز” به ایران سفر نکرده است بلکه وی از طریق یکی از آژانس های مسافرتی با نام و شهرت دیگری و به عنوان آرایشگر درخواست سفر به ایران را ارائه داده است.

وی ادامه داد: او شغل خود را آرایشگری معرفی کرده و تحت عنوان نام دیگری با کسب مجوزهای معمول و متعارف قانونی به ایران سفر کرده است.

واکنش وزارت امور خارجه به ورود «کندی چارمز» به ایران 2