عکس: دربی رو حدس بزن نون مجانی بگیر

سیب موز: تنور داغ دربی پایتخت در یک نانوایی

دربی پایتخت همیشه یکی از بازی های حساس فوتبال در کشور بوده است، دیدار دو تیم پرطرفدار تهرانی در هر سالی قبل و بعد از بازی حواشی خاص خود را به همراه داشته است.

به گزارش سیب موز: از کری خوانی هواداران دو تیم تا راه اندازی مسابقات پیش بینی نتیجه توسط شبکه های مختلف اتفاقاتی است که دیگر جز لاینفک بازی دو تیم پرسپولیس و استقلال شده است.

قوت گرفتن استفاده از شبکه های مجازی نیز بر داغ تر شدن این موضوع دامن زده است تا جایی که هواداران دو تیم علاوه بر پیام های متفاوت، پیش بینی ها و پرداختن به خرافات و …. از هر متن و عکسی برای طرفداری از تیم خود استفاده می کنند.

نتیجه بازی دو تیم پایتخت نیز برای عده ای به اندازه ای مهم است که دیگران را به هر نحوی ترغیب می کنند تا نتیجه را حدس بزنند، همانند این نانوا که گویا قرار است با پیش بینی نتیجه بازی تنور نانوایی اش داغ تر شود.

عکس: دربی رو حدس بزن نون مجانی بگیر

سیب موز: عکس: دربی رو حدس بزن نون مجانی بگیر تنور داغ دربی پایتخت در یک نانوایی

عکس: دربی رو حدس بزن نون مجانی بگیر 2