تصاویر: هنرنمایی با مدل مو

سیب موز: یک دختر ژاپن که خوابیده بوده خواهر کوچکش با موهای او اشکال جالبی را درست کرده و در اینستاگرام به اشتراک گذاشته است که به یکی از پرطرفدارترین تصاویر این روزهای اینستاگرام تبدیل شده است.

تصاویر: هنرنمایی با مدل مو

سیب موز: تصاویر: هنرنمایی با مدل مو هنرنمایی با مو, مدل مو جالب, بازی با مو, مدل مو خنده دار

تصاویر: هنرنمایی با مدل مو 2

هنرنمایی با مو, مدل مو جالب, بازی با مو, مدل مو خنده دار

تصاویر: هنرنمایی با مدل مو 3

هنرنمایی با مو, مدل مو جالب, بازی با مو, مدل مو خنده دار

تصاویر: هنرنمایی با مدل مو 4