گزارش تصویری از شلیک گلوله در زیر اب

سیب موز: یک کارشناس سلاح گرم در یک تجربه جالب به ثبت فیلم و تصاویری از تاثیر شلیک گلوله در زیر آب پرداخته است. اندرو توهی پیش از این از خود تصاویری در زمان شلیک با سلاح های مختلف ثبت کرده بود اما وبلاگ وی با نام Vuurwapen اکنون نمایش دهنده تصاویر جالبی از این تجربه نادر است.

پس از شلیک، در انتهای تفنگ، گردبادی برای چند ثانیه کوتاه شکل گرفته و سپس گلوله به پایین سقوط کرده و حبابهای اطراف آن به سوی سطح آب بالا می روند.

گزارش تصویری از شلیک گلوله در زیر اب

سیب موز: گزارش تصویری از شلیک گلوله در زیر اب

به گزارش سیب موز: توهی در این تجربه از سلاح گلاک کالیبر 40 خود در داخل استخر خانه بهره برده و تصاویر آن را با استفاده از یک دوربین کوچک ضد آب Pentax Optio WG-2 به ثبت رسانده که قادر به ثبت 120 فریم در ثانیه است.

اگرچه این سلاح در این تجربه آسیب ندیده اما به گفته توهی لگد آن بسیار محکم بوده است. این در حالی است که وی این کار را نه فقط به قصد سرگرمی بلکه در تلاش برای جمع آوری گلوله ها برای ساخت «گل های تاکتیکی» برای مادرش انجام می دهد.

مقاومت آب باعث می شود که گلوله به شکل جالبی عریض شده و شکوفه های سربی زیبایی ایجاد کند. توهی این تجربه را با گلوله ها و سلاحهای مختلف اجرا کرده است.

گزارش تصویری از شلیک گلوله در زیر اب 2

شلیک با سلاح کیمبر 1911 با گلوله مگنوم HST در زیر آب

گزارش تصویری از شلیک گلوله در زیر اب 3

شلیک در زیر آب با سلاح گلاک 22

گزارش تصویری از شلیک گلوله در زیر اب 4

شلیک در زیر آب با سلاح گلاک 22 و ایجاد گرباد در نوک اسلحه

گزارش تصویری از شلیک گلوله در زیر اب 5

شلیک در زیر آب با سلاح گلاک 22 و سقوط پوکه

گزارش تصویری از شلیک گلوله در زیر اب 6