عکسهای کارناوال ونیز، مشهورترین جشن جهان

سیب موز: کارناوال ونیز هرساله حدود فوریه در شهر ونیز ایتالیا برگزار می شود که از قدیمی ترین و مشهورترین جشن های جهان است.

عکسهای کارناوال ونیز، مشهورترین جشن جهان

سیب موز: عکسهای کارناوال ونیز، مشهورترین جشن جهان

عکسهای کارناوال ونیز، مشهورترین جشن جهان 2 عکسهای کارناوال ونیز، مشهورترین جشن جهان 3 عکسهای کارناوال ونیز، مشهورترین جشن جهان 4 عکسهای کارناوال ونیز، مشهورترین جشن جهان 5 عکسهای کارناوال ونیز، مشهورترین جشن جهان 6 عکسهای کارناوال ونیز، مشهورترین جشن جهان 7 عکسهای کارناوال ونیز، مشهورترین جشن جهان 8 عکسهای کارناوال ونیز، مشهورترین جشن جهان 9