عکسهای آتشکده یزد ( آتش آن 1500 سال روشن است )

سیب موز: عکسهای آتشکده یزد

آتشکده یزد در مرکز استان یزد قرار دارد و محل نگهداری آتش مقدس زرتشتی می باشد. این آتشکده متعلق به زرتشتیان است سالیان دراز در آن عبادت می کنند، آتش این آتشکده 1500 سال است که خاموش نشده است.

عکسهای آتشکده یزد ( آتش آن 1500 سال روشن است )

سیب موز: عکسهای آتشکده یزد ( آتش آن 1500 سال روشن است )

ورودی غربی آتشکده ویژه بازدیدکنندگان

عکسهای آتشکده یزد ( آتش آن 1500 سال روشن است ) 2 عکسهای آتشکده یزد ( آتش آن 1500 سال روشن است ) 3

به گزارش سیب موز: آتش سپندینه (مقدس) که از آتشکده کاریان فرنبغ از 1500سال قبل تا به امروز روشن نگاه داشته شده است

عکسهای آتشکده یزد ( آتش آن 1500 سال روشن است ) 4

اوستایی به خط دین دبیره نوشته موبد کیخسرو بهمن کرمانی به سال 1310

عکسهای آتشکده یزد ( آتش آن 1500 سال روشن است ) 5

ن

عکسهای آتشکده یزد ( آتش آن 1500 سال روشن است ) 6

جایگاه آتش سپندینه که از دو جهت ورودی شرقی و غربی قابل مشاهده است

عکسهای آتشکده یزد ( آتش آن 1500 سال روشن است ) 7 عکسهای آتشکده یزد ( آتش آن 1500 سال روشن است ) 8

راهروی پشتی آتشکده ویژه مراسم دینی

عکسهای آتشکده یزد ( آتش آن 1500 سال روشن است ) 9

ورودی شرقی آتشکده ویژه زرتشتیان

عکسهای آتشکده یزد ( آتش آن 1500 سال روشن است ) 10

قاب آینه کاری شده بزرگ از دهش خانواده پیشدادیان

عکسهای آتشکده یزد ( آتش آن 1500 سال روشن است ) 11

زرتشتیان آتش موجود در آتشکده را نماد موجودیت خود یا به عبارتی پرچم و درفش دین زرتشت با چندین هزار سال هویت ملی و دینی و فرهنگی خود می دانند و به وسیله موبد آتشبند (آترَوَن) ، همیشه روشن نگاه می دارند.

عکسهای آتشکده یزد ( آتش آن 1500 سال روشن است ) 12 عکسهای آتشکده یزد ( آتش آن 1500 سال روشن است ) 13

تصویر دهشمند پارسی دینشاه که همواره در امورخیریه آتشکده کوشا بوده است

عکسهای آتشکده یزد ( آتش آن 1500 سال روشن است ) 14

جایگاه غربی ویژه ی گردشگران

عکسهای آتشکده یزد ( آتش آن 1500 سال روشن است ) 15 عکسهای آتشکده یزد ( آتش آن 1500 سال روشن است ) 16 عکسهای آتشکده یزد ( آتش آن 1500 سال روشن است ) 17 عکسهای آتشکده یزد ( آتش آن 1500 سال روشن است ) 18

آتشکده زرتشتیان در برف کم سابقه یزد 1392

عکسهای آتشکده یزد ( آتش آن 1500 سال روشن است ) 19 عکسهای آتشکده یزد ( آتش آن 1500 سال روشن است ) 20

موزه فرهنگی زرتشتیان در کنار آتشکده ضلع شمالی

عکسهای آتشکده یزد ( آتش آن 1500 سال روشن است ) 21 عکسهای آتشکده یزد ( آتش آن 1500 سال روشن است ) 22 عکسهای آتشکده یزد ( آتش آن 1500 سال روشن است ) 23 عکسهای آتشکده یزد ( آتش آن 1500 سال روشن است ) 24

نمای موزه فرهنگی زرتشتیان

عکسهای آتشکده یزد ( آتش آن 1500 سال روشن است ) 25

زمان بازدید تابستانی:8:30 - 12 پسین4:30 - 8:30 آدینه ها تعطیل است و در زمستان پسین از ساعت 15تا غروب آفتاب

عکسهای آتشکده یزد ( آتش آن 1500 سال روشن است ) 26

برای آشنایی با این آتشکده روی آتشکده یزد کلیک کنید

عکسهای آتشکده یزد ( آتش آن 1500 سال روشن است ) 27