جادوی رنگ ها (52)

جادوی رنگ ها (52)

سیب موز: جادوی رنگ ها (52) سیب موز: گزیده ای از نقاشی های برتر دنیا اثر نقاشان و هنرمندان بزرگ تاریخ، دستمایه سری جدید مطالبمان با عنوان «جادوی رنگ ها» است.

به گزارش سیب موز: برای درک نقاشی باید مکث کرد، به آن خیره شد و در آن غرق شد، در نقطه به نقطه آن. همین نقطه ها و جزئیات است که یک نقاشی را نسبت به نقاشی های دیگر ممتاز میکند. امیدواریم این مطالب هم مورد استقبال شما عزیزان بخصوص هنردوستان قرار بگیرد، ما را مثل همیشه با نظراتتان یاری کنید.*********استراحت در کویر - 1814 تا 1888اثری از چاربز تئودور فِرِسبک رئالیسم

بازی تخته نرد - 1858 تا 1917اثری از ژولیو روزاتیسبک رئالیسم

جادوی رنگ ها (52) 2

رود سن - 1865 تا 1924اثری از جیمز ویلسونسبک اکسپرسیونیسم

جادوی رنگ ها (52) 3

مادام کلِمِنتین در لباس الجزایری - 1870اثری از پیر آگوست رنویرسبک اکسپرسیونیسم

جادوی رنگ ها (52) 4

برای روز سِنت دوروتی - 1899اثری از هربرت جیمز دراپرسبک رئالیسم

جادوی رنگ ها (52) 5

وفادار تا سرحد مرگ - 1865اثری از سر ادوارد پوینتنرسبک رئالیسم

جادوی رنگ ها (52) 6

بانوی شالوت - 1916اثری از جان ویلیام وترهاوسسبک رمانتیسیسم

جادوی رنگ ها (52) 7

جک او لانترن - 1872اثری از آرتور هاگزسبک رمانتیسیسم

جادوی رنگ ها (52) 8

انجمن مذهبی - 1851اثری از آلفرد دِهودِنسبک رئالیسم

جادوی رنگ ها (52) 9

کارگاه باتیگنولیس - 1870اثری از هنری فانتینسبک رئالیسم

جادوی رنگ ها (52) 10

روز ابری - 1871اثری از آلفرد تامپسون بریچرسبک رمانتیسیسم

جادوی رنگ ها (52) 11

پاییز - 1863اثری از جورج هنری دوریسبک رمانتیسیسم

جادوی رنگ ها (52) 12

آدریکس در حال خواندن یک تراژدی - 1847اثری از فرانکوس ژوزف هیمسبک باروک

جادوی رنگ ها (52) 13

چادر عرب - 1866اثری از سر ادوین هنری لندسیرسبک رئالیسم

جادوی رنگ ها (52) 14

پرتره مرد شکارچی - 1811اثری از اَنی لوییزسبک رمانتیسیسم

جادوی رنگ ها (52) 15 جادوی رنگ ها (52) 16

جادوی رنگ ها (5)

جادوی رنگ ها (52) 17

جادوی رنگ ها

جادوی رنگ ها (52) 18

جادوی رنگ ها

جادوی رنگ ها (52) 19

جادوی رنگ ها (37)

جادوی رنگ ها (52) 20