عکس های دیدنی نقاشی های تک و خارق العاده با پارچه !

عکس های دیدنی نقاشی های تک و خارق العاده با پارچه !

سیب موز: عکس های دیدنی نقاشی های تک و خارق العاده با پارچه !

سیب موز: گالری زیباترین نقاشی های ترسیم شده با پارچه . کار تک و دیدنی در دنیا

به گزارش سیب موز: این پارچه های نازک همان پارچه ی توری ظریفی است که در بسیاری از جامه های زنانه استفاده می شود. «شاین» یک تکه از این نوع پارچه را برمی دارد، آن ها را چین و شکن داده، اتو می کند و بعد به شکل این پرتره های جالب و واقعی با این همه نور و سایه و عمق در می آورد.

با وجود این که در این این آثار از یک سری پارچه استفاده می شود، اما این آثار سه بعدی شباهت زیادی به شخصی که قرار است تصویر آن را نمایش بدهند، دارند.یکی از این آثار با نام «دست های زمان» از بیش از 250 متر از این نوع پارچه تشکیل شده است. جزییات کار واقعا شگفت انگیز است.

عکس های دیدنی نقاشی های تک و خارق العاده با پارچه ! 2 عکس های دیدنی نقاشی های تک و خارق العاده با پارچه ! 3 عکس های دیدنی نقاشی های تک و خارق العاده با پارچه ! 4 عکس های دیدنی نقاشی های تک و خارق العاده با پارچه ! 5 عکس های دیدنی نقاشی های تک و خارق العاده با پارچه ! 6 عکس های دیدنی نقاشی های تک و خارق العاده با پارچه ! 7 عکس های دیدنی نقاشی های تک و خارق العاده با پارچه ! 8 عکس های دیدنی نقاشی های تک و خارق العاده با پارچه ! 9 عکس های دیدنی نقاشی های تک و خارق العاده با پارچه ! 10 عکس های دیدنی نقاشی های تک و خارق العاده با پارچه ! 11