مکان جدا شدن دستان حضرت ابوالفضل عباس (ع) + عکس - تکناز

مکان جدا شدن دستان حضرت ابوالفضل عباس (ع) + عکس - تکناز

سیب موز: مکان جدا شدن دستان حضرت ابوالفضل عباس (ع) + عکس

سیب موز: دو مقام کف العباس مناطقی هستند که گفته می شود دست های مبارک در آنجا از بدن حضرت جدا شده و به زمین افتاده اند.

به گزارش سیب موز: در نزدیکی حرم "حضرت عباس" در ورودی دو کوچه بازار مانند محل جدا شدن دست های آن حضرت می باشد که در آنجا نمادی درست نموده اند و زائرین آنجا را زیارت می کنند.

مکان جدا شدن دستان حضرت ابوالفضل عباس (ع) + عکس - تکناز 2