اعضای حقوقدان شورای نگهبان انتخاب شدند

اعضای حقوقدان شورای نگهبان انتخاب شدند

سیب موز: اعضای حقوقدان شورای نگهبان انتخاب شدند

سیب موز سه حقوقدان شورای نگهبان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی توسط نمایندگان مردم انتخاب می شوند.

به گزارش میزان، انتخاب سه حقوقدان شورای نگهبان در دستور کار جلسه علنی امروز قرار داشت.

در نشست امروز عباسعلی کدخدایی، سید فضل الله موسوی و محمدرضا علیزاده به عنوان اعضای حقوقدان مجلس شورای اسلامی انتخاب شدند.

به گزارش سیب موز گفتنی است عباسعلی کدخدایی، سید فضل الله موسوی و محمدهادی صادقی، محمدرضا علیزاده و همچنین احمد بیگی حبیب آبادی گزینه های حضور در شورای نگهبان به عنوان عضو حقوقدان بودند.