انتخاب بی احساس ترین میمون جهان! + عکس

سیب موز: محققان غمگین ترین و بی احساس ترین میمون دماغ سربالا را انتخاب کردند.

به گزارش سیب موز:

انتخاب بی احساس ترین میمون جهان! + عکس

سیب موز: انتخاب بی احساس ترین میمون جهان! + عکس

میمون دماغ سربالا

محققان چینی در زمان تعیین توالی 38 میمون دماغ سربالا متوجه شدند که یکی از آن ها چهره ای بسیار محزون دارد و او را غمگین ترین میمون جهان نامیدند.

به گزارش گیزمودو، صورت آبی رنگ و نگاه خیره بی احساس این میمون، ظاهری ناامید یا ناباور به آن داده است.

این  در حالیست که خانواده وی دارای ظاهر شادی هستند.

میمون غمگین!

انتخاب بی احساس ترین میمون جهان! + عکس 2

محققان در این تحقیق با بررسی میمون های دماغ سربالا با نام علمی “Rhinopithecus”، ژن ها و فرآیندهای مرتبط با سازش پذیری با ارتفاع بالا را در آن ها شناسایی کردند.

دسته میمون های دماغ سربالا شامل پنج گونه مرتبط است که در ارتفاعات 800 تا 4500 متری زندگی می کنند. محققان دریافتند گونه های Rhinopithecus bieti ،Rhinopithecus roxellana و Rhinopithecus strykeri  که در ارتفاعات بالاتر زندگی می کردند، از ژن CDT1 برخوردار بودند که سلول ها را در برابر تابش فرابنفش مقاوم می کند.

اسکن های ژنومیکی در دو سویه میمون دماغ سربالا آثار انتخاب ژنی را در میان جمعیت ها نشان داد که در عملکردهای مرتبط با سازگاری با ارتفاع بالا دخیل بودند. این نتایج می تواند درک ارزشمندی از سازگاری به ارتفاع بالا را در میمون ها ارائه کند.

ایسنا

انتخاب بی احساس ترین میمون جهان! + عکس 3