تنبل ترین حیوان دنیا + عکس

سیب موز:  حیوانی به اسم تنبل (تنبل ترین حیوان دنیا) آنقدر آرام و کم تحرک است که بر روی شکاف موهای بدنش، خزه رشد می کند.

تنبل ترین حیوان دنیا + عکس

سیب موز: تنبل ترین حیوان دنیا + عکس

تنبل ترین حیوان دنیا + عکس 2 تنبل ترین حیوان دنیا + عکس 3