ساکنان بدن انسان

news2016991950410531

سیب موز: تغذیه کنندگان از روده

موجودات سبز رنگ گلابی شکلی وجود دارند که در روده انسان زندگی می کنند. نام آنها ژیاردیا لملیا است. آنها از طریق غذا یا آب آلوده وارد بدن انسان می شوند. این موجودات، از غذایی تغذیه می کنند که از درون روده می گذرد. آنها با کمک بالشتک های مکنده ای که دارند، به دیواره روده می چسبند.

یک قلاب بزرگ در سر هر یک از شش پای شپش قرار دارد. هنگامی که شخص بخواهد آنها را از موی خود جدا کند، شپش با این قلاب ها محکم به مو می چسبد

مبادله ناعادلانه

به گزارش سیب موز:

ژیاردیا، ذخیره امن و دائمی از غذا دارد. اما انسان هایی که چنین موجوداتی را در روده شان دارند، ممکن است از بیماری های دردناکی در ناحیه عضلات معده یا اسهال و تهوع رنج ببرند.

ساکنان بدن انسان

سیب موز: ساکنان بدن انسان

حفرکنندگان پوست

کرم ریزکال (جرب) درون پوست تخم ریزی می کند. این کرم سوراخی در پوست ایجاد می کند و در زیر سطح پوست نقبی می زند تا تخم هایش را در آنجا بگذارد. سپس لارو این موجود، یعنی نوزادانی که شبیه کرم های بسیار ریز هستند، از تخم بیرون می آیند.

همچنان که لاروها نقب می زنند، بدن انسان مایعاتی ترشح می کند تا صدمه های وارده به پوست ترمیم شود. لاروهایی که در حال رشد هستند، از این مایعات تغذیه می کنند.

ساکنان بدن انسان 2

حمله شپش ها

شپش ها در لابه لای  موی بدن انسان زندگی می کنند. آنها روزی پنج بار، خون میزبان خود را می مکند که این کار، موجب خارش شدید و دانه های ریزپوستی می شود. شپش از یک نفر به نفر دیگر، از طریق تماس نزدیک بدن یا استفاده مشترک از رختخواب و لباس منتقل می شود.

ژیاردیا، ذخیره امن و دائمی از غذا دارد. اما انسان هایی که چنین موجوداتی را در روده شان دارند، ممکن است از بیماری های دردناکی در ناحیه عضلات معده یا اسهال و تهوع رنج ببرند

یک قلاب بزرگ در سر هر یک از شش پای شپش قرار دارد. هنگامی که شخص بخواهد آنها را از موی خود جدا کند، شپش با این قلاب ها محکم به مو می چسبد.