آیینهای باران خواهی در ایران

20141014203147

آیینهای باران خواهی در ایران

از مطالعه اساطیر و آیینها و مناسک و رسوم مختلف مردم در سراسر جهان بر می آید که آب همواره به عنوان «بن مایه آفرینش» و بارور کننده و زاینده مورد تقدیس و ستایش بوده است و همواره اقوام گوناگون برای آن سرشتی جادویی قائل بوده اند.

در حوزه های گوناگون فرهنگی و با توجه به جغرافیای بومی آیینها، باورداشت های گوناگونی در مورد آب مشاهده می شود. یکی از این حوزه های فرهنگی ایران است که با توجه به خصوصیات جغرافیایی اقلیمهای متفاوتی را در بر می گیرد. در بیشتر این آیینها، ترس از خشکسالی به چشم می خورد؛ از همین روی، مراسمی چون عروسی آب و دعاهای باران و نماز و نیایش برای طلب باران و یا شستن تابوت در آب و یا نهادن علم عزاداری برای باران خواهی پدید می آید؛ و یا اینکه در باور مردم آب همواره از سرشتی جادویی برخوردار است، چنانکه شبها کاریزها و قناتها و چشمه ها و رودخانه ها مأوای موجودات وهمی و جنیان و پریان می شود .

آیینهای باران خواهی در ایران 2

مراسم دعای باران در حوزه کویر:

با توجه به اینکه فلات ایران - بویژه نواحی مرکز و حاشیه و اطراف کویرهای بزرگ «لوت» و «نمک» - خشک و کم آب است، یکی از مشکلات اساسی مردم شهری و در روستایی تأمین آب است. ارزش حیاتی باران برای کشاورزان و دامداران - که بشدت به نم و رطوبت زمین متکی اند - سبب شده است که همیشه چشم به آسمان بدوزند و در انتظار آمدن ابرهای بارانزا باشند و همین امر موجب برگزاری مراسم برای طلب و تمنای باران شده است. این مراسم به دو صورت فردی و گروهی انجام می گیرد . نمونه های فردی:

- نهادن قیچی در زیر ناودان (در روستاهای سربند، علی آباد، مهاجران، فراهان).

- وارونه گذاردن بیل در آبراه خانه ها (در روستاهای مشک آباد، خمین، محلات، ساوه، سربند).

- نوشتن نام هفت یا چهل کچل و گره زدن ریسمان و آویختن آن از ناودان (در روستاهای سربند، ده کوهر، ده داوود، هند رود، شازند، خمین، محلات، و در میان بختیاریها). نمونه های گروهی:

- نماز استسقاء یا نماز باران، چمچه گلین، عروسی قنات. در این بخش، باختصار و به عنوان نمونه مراسم «چمچه گلین» و «عروسی قنات» را برای شما شرح می دهیم:

آیینهای باران خواهی در ایران 3

چمچه گلین:

این مراسم از جمله مراسم فراگیر و رایج در آیین نمایشی باران خواهی در نقاط مختلف ایران و حتی دیگر کشورهاست (از جمله ترکیه، بلغارستان، یوگسلاوی، سوریه، ترکمنستان، تاجیکستان، پاکستان) . این مراسم با کار بچه هایی شروع می شود که یکی از آنها «چمچه» یا قاشق بزرگ چوبی را در دست دارد. بچه ها لباس عروسکی را که از قبل آماده کرده اند به تن چمچه می پوشانند و آن را چمچه گلین (عروس باران) می نامند. یکی از بچه ها چمچه گلین را به دست می گیرد و همراه بچه های دیگر، در حالی که ترانه عروس چمچه و تمنای باران را می خوانند، برای گرفتن هدیه به در خانه ها در (شهر یا روستا) می روند. بر در هر خانه، رئیس یا بزرگ خانه سطل یا ظرفی آب روی عروس چمچه می ریزد و مقداری حبوبات و مواد خوراکی یا پول به بچه ها می دهد. در پایان، بچه ها با موادی که گردآوری کرده اند آش می پزند و آن را میان خود و نیازمندان تقسیم می کنند.

این مراسم از جمله آیینهایی است که برای طلب باران در بیشتر روستاهای مرکزی و بویژه منطقه سربند و شازند و روستاهای ترک زبان اجرا می شده است و هنوز در برخی روستاها اجرا می شود. نظیر این مراسم در سایر نقاط ایران در حوزه فرهنگی گیلان با عنوان «کتراگئشه» در بوشهر با عنوان «گلین» و «عروس زشت» برگزار می شود. به این طریق که عروسی را (که مظهر زیبایی و نشانه باروری است) به صورت زشتی جلوه گر می سازند و با تکدی از اجتماع و طبیعت برای چنین مظهری طلب نعمت می کنند.

آنچه در تمامی این مراسم مشابه است کار گروهی و طلب نعمت کردن است، به نشانه برکتی که قرار است از طبیعت نازل شود؛ و به طور معمول، در همه آنها ترانه ای دسته جمعی برای طلب باران خوانده می شود.از دیگر نمونه های این مراسم اجری نمایش باران خواهی «گلی» در دشتستان و نیریز و ممسنی و روستای چاه انجیر سروستان و سیف آباد لرستان و همچنین در بوشهر و در ایل «باصری» است.

آیینهای باران خواهی در ایران 4

عروسی قناتعروسی قنات امروزه در بسیاری از نقاط ایران از جمله روستاهای اراک، تفرش، ملایر، تویسرکان، محلات، خمین، گلپایگان، دلیجان، چهارمحال، اصفهان، دامغان، شاهرود، یزد، شهرکرد، متداول است. در حال حاضر، در ایران این آیین ویژه قنات است. احتمال دارد که در دوران باستان عروسی چشمه و رودخانه و ... نیز وجود داشته است. در مراسم عروسی قنات، اجرای شادی و دادن طعام نماد برکت و نعمت خواهی از طبیعت است و شاید عروس قنات بازمانده ای از رسم کهن قربانی دادن برای آب باشد. در حوزه های متفاوت جغرافیایی و فرهنگی، مراسم و آیینهای گوناگونی برای باران خواهی در مورد تقدس آب برگزار می شود، آنچه مهم است این است که ممکن است صورت ظاهری اجرای این آیینها متفاوت باشد، ولی ریشه های مشترکی دارند. در مراسمی چون «جشن آب نو» (تعویض آب حوضها و آب انبارها به هنگام سال نو) «جشن تیرگان»، بردن آب به سر سفره عقد و نوروز، سپردن سبزه به آب در سیزده نوروز، عروسی باران و یا چهل کچلون، کوسن گلین، اعتقاد به جاندار بودن آب در باورداشت های مردم، به چشم می خورد که همواره نماد برکت و زایش و فزونی نعمت است.

آیین ها و جشنها و مراسم ایران و جهان - irandeserts.com

گردآوری اطلاعات عمومی سیب موز