واکنش وزارت خارجه به حضور ترکی الفیصل در نشست منافقین

واکنش وزارت خارجه به حضور ترکی الفیصل در نشست منافقین

سیب موز: واکنش وزارت خارجه به حضور ترکی الفیصل در نشست منافقین

سیب موز واکنش وزارت خارجه به حضور ترکی الفیصل در نشست منافقین

به گزارش سیب موز پدر طالبان و القاعده استیصال دولت خود را با نمونه جدیدی از وقاحت و بلاهت سیاسی نشان داد

یک خبرهای گوناگون - آگاه در وزارت امورخارجه با اشاره به نمایش خیابانی تروریست های ورشکسته با استفاده از تظاهر کنندگان اجاره ای در پاریس و حضور و سخنرانی یک مقام سابق امنیتی سعودی در جمع آنان به خبرنگاران گفت: از پدر طالبان و القاعده و شریک صهیونیست ها بعید نبود که استیصال دولت خود را با نمونه جدیدی از وقاحت و بلاهت سیاسی با شرکت در نشست ورشکستگان مزدور تروریست به نمایش گذارد.

به گزارش ایسنا، وی افزود: اوج درماندگی تروریست ها و حامیان پیدا و پنهان شان در این نمایش  که برای دلداری دادن به یکدیگر گردآوری شدند زمانی بود که از آرزوهای موهوم  خود سخن گفتند.

این خبرهای گوناگون - خاطر نشان کرد: واماندگی سعودی ها و تمسک و توسل شان به تروریست های شناسنامه دار در این معرکه گیری نشان می دهد برای  آنان همانطور که در عراق و سوریه و یمن نشان داده اند تروریسم و تروریست ها ابزاری برای پیشبرد اهداف شان علیه کشورهای مسلمان منطقه است.