تارزان واقعی در جنگل پیدا شد + تصاویر

سیب موز: یک مرد 82 ساله به همراه پسر 41 ساله اش که در زمان جنگ ویتنام با امریکا مفقود شده بودند، پس از چهل سال در جنگلی در مرکز کشور پیدا شدند. پیرمرد می توانست اندکی با زبان یک اقلیت نژادی در ویتنام سخن بگوید، اما پسرش لغات اندکی از این زبان می دانست.

این مرد آخرین بار در سال 1973 و در حالی دیده شد که به همراه پسر شیرخواره اش به سمت جنگل می دوید، پس از آن که انفجار منزلش، منجر به کشته شدن همسر و دو فرزند دیگرش شد. این پدر و پسر توانسته اند با کشت سبزیجات و شکار حیوانات در این 40 سال در جنگل زنده بمانند.

تارزان واقعی در جنگل پیدا شد + تصاویر

سیب موز: تارزان واقعی در جنگل پیدا شد + تصاویر

تارزان واقعی در جنگل پیدا شد + تصاویر 2 تارزان واقعی در جنگل پیدا شد + تصاویر 3 تارزان واقعی در جنگل پیدا شد + تصاویر 4 تارزان واقعی در جنگل پیدا شد + تصاویر 5