همه چیز درباره عاشقان آذربایجانی

2014913133557

همه چیز درباره عاشقان آذربایجانی

گرچه کمابیش کلیه مردمان و گروه های قومی جهان انسانی سازندگان و خوانندگانی دارند که از ناداری نمونه با «عاشق»های ما مقایسه می شوند، اما ما عاشق های ترکان را با آن گروه سازندگان دوره گرد، دیگر می پنداریم و این تشبیه را ناروا می انگاریم.

امثال و نظائر عاشق های آذربایجان در میان اقوام گوناگونِ تُرک، با نام های «عاشوق»، «عاشّیق»، «بامسی»، «باکسی»، «بخشی»، «اوزان» و ... به ساز و نوا مشغول و مشهور بوده اند و اقوام و ملل غیر تُرک نیز عاشق را با همین مشخصات و گاه با همین نام و گاه با نام های دیگر دارند.

جز ایران و ترکان و غیر ترکان ایران، ارمنی ها و گرجی ها نیز عاشق دارند که یا عین عاشق های آذربایجان و در شمار عاشق های آذربایجان اند و یا به زبان و موسیقی خودشان می سرایند.

جایگاه عاشق در میان ترکان

عاشق در میان ترکان مقدس بوده است. دلیل پاک جانی عاشق در میان ترکان این است که عاشق دارای مراتب عرفانی است. درست همان گونه که در طبقات صوفیه موجود است. «ده ده» بالاترین رتبه عاشقی است که همان «بابا»ی فارس هاست و نمونه های فراوانی از باباها مانند باباکمال خجندی، باباطاهر عریان و بابا فغانی و بابا کوهی در تاریخ تصوف داریم. در میان ترکان نیز «ده ده یاب یاز»، «ده ده یعقوب»، «ده ده عالی»، «تراب ده ده» و «ده ده قورقود» از بلندنامان ده ده هایند. ده ده را «ائلجه بیلن» هم می گفتند یعنی کسی که به اندازه ایل می داند نه دانای ایل. این همان است که تمثیل خداوندی آن را در قرآن کریم برای حضرت ابراهیم داریم «انَّابراهیمَ کان امةً واحده». افراد ایل در شادی ها و مصیبت ها گرد ده ده فراهم می آمدند و از او رایزنی می خواستند. جنگ های دفاعی و حمله ها و عروسی ها و انتخاب رئیس قبیله و ... بی اجازت و مصلحت ده ده ممکن نبود. کودکان را تا مرز رشادت نامی نمی دادند تا بزرگ شود و در 12-10 سالگی ده ده نسبت به مهارت و صفتی که نوباوه کسب کرده، نامی بر او می داد. نخستین کسی نیز که اسلام را به ترکان آورد یکی از همین ده ده های «اوزان» (عاشق) بود. ده ده آلب ارسلان درصدر اسلام به پابوس و پیشگاه رسول اکرم رفته در آن محضر «قوپوز» (ساز عاشقی قرون وسطی) نواخته و در ستایش نبی اکرم «ییر»و «سؤی» سروده انبانی خرما به مثابه صله از دست مبارک ختمی مرتبت گرفته، پس از آنکه تعالیم دین مبین را از قول شریف پیامبر آموخته، نزد ترکان بازگشته و به ابلاغ اسلام پرداخته است.

امروزه آثار بسیار بلند و ارزشمند عاشق های بزرگی مانند عاشق عالی، عاشق علسگر (علی اصغر)، خسته قاسم، عاشق قربانی، عاشق اسد، ملا جمعه، عاشق عباس توفارقان لی، ساری عاشق، عاشق واله، عاشق حسین شمکیرلی و ... در دست است که جز این ها آثار عاشق های زن نیز ثروت افزای فرهنگ عاشقی بوده است. «عاشق پری» از آن زمره است و از عاشق پری دیوان شعری نیز چاپ شده است.

فولکلور بستر بالندگاهِ عاشقی

اگر نگوئیم که ترکان دارای غنی ترین ادبیات شفاهی در میان ساکنان سیاره ما هستند، بی شک و با سهولتٍ اثبات می توان گفت که پهناورترین و ژرف ترین ادبیات محیطٍ نزدیک جغرافیائی قلمرو فرهنگی ایران، مردم آذربایجان است. این دیرینگی، پیشینه به روزگار کوچندگی این قوم و فرهنگ سازی و خنیاگری می بُرد. «بایاتی لار»، «قوشمالار»، «اوخشامالار»، «لایلالار»، «نازلامالار»، «صایالار»، «بویلامالار»، «هاوالار»، «ماهنی لار»، «خویرات لار»، «آتماجالار»، «تاپماجالار»، قوشماجالار» و ... کهن تر از ادبیات مکتوب و نامکتوب اقوام و ملل سائره است.

عاشق یکی از مهمترین عناصر پاسدار، واگذارنده و گزارشگر همه این شاخه های فولکلور است.

عاشق، شاعر و سراینده ترانه خود است.

عاشق آهنگساز سروده خود است.

عاشق خواننده شعر و آهنگ (هاوا) ساخته خود است.

عاشق نوازنده آهنگ ساخته خویش است.

عاشق قصه ساز است.

عاشق قصه گوی قصه ساخته خود است.

عاشق قهرمان داستان خود است.

و عاشق یک تنه نه، که یک جان آفریننده و پدیدآورنده این همه پدیده است.

عنصر داستان

یکی از این نمودهای ادبیات فولکلوریک ترکان، داستان هاست. داستان های عاشقی بر محور عشق انسانی و زمینی ـ غنایی می گردد، اما همواره بستری برای معالم اخلاقی و معالی حماسی است. زن در این داستان ها یا خود قهرمان است یا نیمی از سهم صولت قهرمانی و جوانمردی را داراست؛ چندانکه امروز عبارت مرکب فارسی«جووانه زن» (جوان زن)، ـ معادل همان جوانمرد که زن مصداق آن است ـ در آذربایجان لغت کاملاً رائج و معمولی است.

داستان ها، از قدیم ترین روایات چندهزارساله، تا رخ دادهای 170 سال پیش (جنگ های ده ساله ایران و روس) و حتی ماجرای تراژیک150 ساله «سارا و خان چوبان» به دست ما رسیده است. 12 داستان از این دستان ها در «کتاب ده ده قورقود» نوشته شده و به دست ما رسیده است. این داستان ها با نثری شعرآمیز توسط عاشق ها روایت می شوند و هر جا که نوبت شعری می رسد، شعری که مخصوص آن پرده نمایش و موضوع مربوط سروده شده و آهنگی مخصوص حال و هوای آن ساخته شده، توسط عاشق خوانده می شود.

هنر عاشقی داستان سرائی

حافظه و بداهه گوئی حیرت انگیز عاشق ها از مهم ترین مشخصات این هنرمندان است. بداهه گویان در میان ترکان بر دو دسته اند که جز عاشق ها گروه دیگر را «میخاناچی» می نامند. قدمت آنها به سن و سال عاشق ها نمی رسد و آن ها پیروان عاشق ها هستند که بر عکسِ شعر عاشقی، معمولاً در اوزان عروضی دفعتاً شعر می سرایند و با ضرب گرفتن بر روی میز قهوه خانه یا با «چیلتیک» (بشکن) گرد هم آمده و قافیه ای را دنبال می کنند و فی المجلس شعر می سرایند. اما عاشق ها جز این حاضرجوابی خارق العاده، حافظه درخشانی دارند که ده ها و بلکه صدها داستان عاشقی را که نقل هریک، ده ها مجلس و ده ها ساعت زمان می خواهد، معمولاً بدون تغییر حتی یک کلمه، عین آنچه را که سینه به سینه از استاد سلف آموخته اند، نقل می کنند و به خلف نیز بازمی آموزند و سلامت روایت داستان ها نیز مدیون همین حافظه شگفتی آور عاشق هاست. گاه می بینی که داستانی را که عاشق آناطولی می گوید، همان داستان را عاشق ساوه ای و خراسانی و یا ترکمن عیناً به همان گونه می خواند و عجیب اینکه در میان دیگر توده های ترکان ایرانی و انیرانی، همین داستان های آذربایجانی که پرسوناژها و محل وقوع اکثر آن ها آذربایجانی است، نقل می شود. اگرچه در میان همه ترکان ایران ـ از ساوه و قوچان و قزوین و اراک و همدان و تفرش و ملایر و شیراز و بلوک زهرا و رودهن و ... ـ عنصر عاشقی با تفاوت هائی رائج و دائر است، اما منشأ عاشقی آذربایجان است. در همه نقاط ایران امروز یا ایران دیروز (پیش از عهدنامه غم بار ترکمانچای) سروده های عاشق های آذربایجان خوانده می شود البته هر یک از گروه های قومی ترک، داستان های عاشقی مخصوص خود را نیز دارند. مثلاً ترکان ایران مرکزی مانند ترکان ساوه و اراک و همدان، داستان شاعر و عاشق فرزانه ساوه ای ـ «تیلیم خان» با عنوان تیلیم خان و مهری خانم ـ می سرایند.

موسیقی عاشقی

یکی از نشانه مهم موسیقی عاشقی، وجود جای پای ایل های ترک در آن است، از آن جمله «تره کمه»، «افشاری» یا «اووشاری»، «شاهسونی»، «قرائی» و »قره چی» را می توان نام برد که دستگاه یا «هاوا»یی در موسیقی عاشقی است که از نوای «قره چی»ها برگرفته شده است. هم چنان که در موسیقی سنتی و دستگاهی ایران نیز با نام «قر چه» آمده است، منتها وجود نغمات اقوام مختلف ایرانی در موسیقی ایرانی الزام طبیعت ایرانیت و فراگیری سرزمینی آن است، مانند بیات ترک، کُرد بیات، بیات عجم، بختیاری، شوشتری، دستان العرب، نوروز عرب و ... وجود نام های طوایف و تیره های ترکی در این نوع موسیقی ترکی نیز ایجاب طبیعت ترکی آن موسیقی است.

برخی از نام های «هاوا»های موسیقی عاشقی از نوع و جنس شعر وام گرفته شده است، مانند «تجنیس» و «مخمس» و «دوبیتی». اما برخی نام ها نیز حکایت از حال و هوای درونی «هاوا» دارد، مانند «غربتی» و «روحانی».برخی دیگر با نام سازندگانِ هاوا خوانده می شوند، مانند «جلیلی» و «بهمنی» که در موسیقی مقامی ایرانی نیز چنین است غیر از نام ایل و اقوام و نام سازندگان، هاواهایی هم با جای نام ها مسمی شده اند که «نخجوانی»، «ایروان چوخورو»، «شریلی» از آن جمله اند.

ادبیات عاشقی

ادبیات عاشقی ـ با شعر و داستان و موسیقی اش ـ در حوزه ادبیات شفاهی ترکان مورد مطالعه قرار می گیرد.

مختصات ریتمیک موسیقی عاشقی با وزن اشعار مربوط است و تعداد هجاهای شعر در مصاریع، سرنوشت ریتم را تعیین می کند. این یکی از توفیقات موسیقی عاشقی است که مبتنی بر اشعار هجائ است و متأسفانه این شانس نصیب موسیقی ایرانی (فارسی) نشده است؛ چه، تصنیف ها و ترانه های موسیقی ایران بر روی اشعاری ساخته می شود که وزن عروضی دارند در صورتی که هر گونه موسیقی و حتی موسیقی عربی بر اوزان هجائی استوار است و آهنگساز با تغییر هجاها در اشعار و ترانه ها، ناگزیر از تغییر ملودی است که بتواند ریتم را یکسان نگهدارد. شگفتا که نه ترانه سرایان و نه تصنیف سازان، تاکنون به چاره اندیشی برنیامده اند تا شاعران را به سرودن تصنیف های هجائی هدایت کنند. در صورتی که اگر دسترسی به فهلویات و خسروانیات مان نیست چند تنی از شاعران معاصر شعر هجائی را تجربه کرده اند که مشهورترین آنها مرحوم گلچین گیلانی] است و شعر مشهورش:

باز باران با ترانه

با گهرهای فراوان

می خورد بر بام خانه

حکمت آموزترین و فلسفی ترین شعر عاشقی استادنامه های عاشق عالی ـ استاد عاشق علسگر ـ است که امروزه به دست ما رسیده است. عاشق هادر دوره صفویه، ناشران افکار شیعی و صوفی صفوی قیزیل باش در ممالک سنی عثمانی بوده اند که شهدای بی شماری نیز داشته اند. پس از اشغال قفقاز توسط روس ها که در نتیجه شکست قوای مجاهد تحت فرمان فتحعلی شاه قاجار و شاهزادة عباس میرزا اتفاق افتاد، عاشق ها وظیفة دیگری را به عهده گرفتند. ساختن داستان های حماسی ـ عاشقانه در تمجید مجاهدات «قاچاق»ها که بر علیه نظامیان غاصب مستقر در قفقاز قیام های پراکنده می کردند، بود.

شعر معاصر آذربایجان قفقاز به پیروی از ادبیات عاشقی با وزن هجایی پایه ریزی شده است اما متأسفانه سیاست های شوروی، موجب برچیدن شعر عروضی هزارساله شد به گونه ای که امروزه شاعران آذربایجان قفقاز از سرودن شعر عروضی عاجزاند.

ادبیات عاشقی با همه سعادتش، برخی را نیز شئامت داشته است. عاشق ها در میان خود سنت های غریبی دارند که یکی از آنها «دئییشمه» است. دئییشمه در معارف عاشقی در عین غم آگینی و دردناکی، بسیار دیدنی و شنیدنی است. عاشق ها به طور دوستانه با هم دئییشمه می کنند؛ دئییشمه همان گفت وگوست اما گفتگوئی شاعرانه. عاشقِ نخست، سوالی منظوم و معمائی (معمولاً حاوی معارف دینی و تاریخی) می پرسد، عاشقِ دوم که مورد سوال است، باید به همان وزن و قافیه و قالب شعری پاسخ آن را بگوید. دئییشمه که گفتیم و شنیدی به همین سادگی نیست چراکه اگر خصومت مسابقه به خود گیرد، یعنی اگر عاشقی بر آید و داعیة استادی در سر پزد و استاد دیگر را به دئییشمه طلبد، آنگاه است که بْعد تراژیک آن فرا می رسد. عاشق ناگزیر از پذیرش مسابقه می ماند و اگر ببازد، باید زانو زده، سازش را با احترام به عاشق برنده ببازد و جلای وطن کند.

آیین ها و جشنها و مراسم ایران و جهان - fardi.net