مصائب تولید «ثروت» در ایران

news201691019454733006 سیب موز: نقل قول مشهوری از «محمدتقی برخوردار» پدر لوازم خانگی ایران با این مضمون وجود دارد که «اگر ما می دانستیم انباشت سرمایه، کار را به اینجا می رساند یک کار کوچک می کردیم». در این عبارت موجز، چه رنج ها که نهفته نیست. برخوردار، در این جملات از حادثه ای روایت می کند که در یک برهه تاریخی به وقوع پیوست و مقوله کارآفرینی در ایران را فلج کرد. امتیاز خبر: 96 از 100 تعداد رای دهندگان 1203 هفته نامه تجارت فردا - ندا گنجی: نقل قول مشهوری از «محمدتقی برخوردار» پدر لوازم خانگی ایران با این مضمون وجود دارد که «اگر ما می دانستیم انباشت سرمایه، کار را به اینجا می رساند یک کار کوچک می کردیم». در این عبارت موجز، چه رنج ها که نهفته نیست. برخوردار، در این جملات از حادثه ای روایت می کند که در یک برهه تاریخی به وقوع پیوست و مقوله کارآفرینی در ایران را فلج کرد.

اشاره این کارآفرین صاحب نام ایرانی به مصادره بنگاه های اقتصادی و ملی کردن اموال صاحبان این بنگاه ها در ماه های پس از پیروزی انقلاب است. اما آیا داستان مصادره ها، تنها مصیبت کارآفرینان در سال های معاصر بوده است؟ آیا کارآفرینان و صاحبان سرمایه در عصر پهلوی اول و دوم و حتی پیش از آن مورد حمایت دولت و مردم بوده اند؟ شواهد تاریخی نشان می دهد که کارآفرینی در همه ادوار با مصائب فراوانی همراه بوده است.

چنان که با روی کار آمدن دولت رضاشاه که سیاست های خود را بر اساس دولتمداری و تمرکزگرایی قدرتمند بنا نهاده بود به تدریج نهادهای خود آیین اقتصادی ضعیف شد و از بین رفت و به جای آن نهادهای دولتی اقتصادی قرار گرفت. دولت از سال 1310 خورشیدی بر نظارت خود بر امور اقتصادی افزود و ابزار این نظارت، نظام بوروکراتیکی بود که بر روند معاملات و صادرات و واردات حاکم بود.

شکل گیری این رویه، برای سرمایه داران ایرانی تحمیلی دشوار به شمار می آمد. چنان که افزون بر سرمایه داران مستقر در پایتخت، سرمایه داران شهرستانی در چرخه کاغذبازی های اداری که اغلب مستلزم سفر به تهران بود، امکان فعالیت آزاد خود را از دست داده بودند. نتیجه آنکه، نهادهای اقتصادی زیربخش نهاد سیاسی قرار گرفتند و آن بخش از نهاد اقتصادی نیز که می توانست خلاق و خودآیین عمل کند به دلیل ضعف ساختاری ناتوان شده بود (سهیلا ترابی فارسانی).

کارآفرینان و صاحبان سرمایه در دوره دوم پهلوی نیز از گزند مداخلات دولتی در اقتصاد و البته نگرش منفی دولتی ها به مقوله کارآفرینی و سرمایه داری مصون نبودند. این سرمایه ستیزی چنان در ذهن برخی از دولتمردان این دوره ریشه دوانده بود که شخصی مانند امیرعباس هویدا، در کسوت نخست وزیر، به شدت مدافع کنترل قیمت و سیاست های مقابله با توسعه بخش خصوصی بود. گفته می شود، به رهبران بخش خصوصی به صورت تحقیرآمیزی به عنوان بازرگان اشاره می کرد و به سادگی، بارها آنها را پدرسوخته و لعنتی می خواند (ولی نصر).

مصائب تولید «ثروت» در ایران

سیب موز: مصائب تولید «ثروت» در ایران

اما همزمان با پیروزی انقلاب و سال های پس از آن، جز نهاد دولت، گروه دیگری نیز به ستیز با انباشتگی سرمایه که از ملزومات کارآفرینی است، برخاست. انقلابیون متاثر از تفکرات سوسیالیستی، شمشیر مبارزه با سرمایه داران را از رو بستند. اما تقریباً همه کارآفرینان، چه کسانی که اتهام ارتباط با دربار به آنان وارد بود و چه کسانی که از این اتهام منزه بودند و با اتکا بر داشته هایشان به موقعیت راهبری بنگاه های بزرگ تولیدی دست یافته بودند، در آتش خشم جریان چپ که به بدنه قدرت راه یافته بود، سوختند.

نقطه اوج این تحرکات رادیکالی علیه کنشگران بخش خصوصی، تصویب قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران، توسط شورای انقلاب در تیرماه سال 1358 بود. بر این اساس، مجوز تملک دولتی سهام بسیاری از صنایع و معادن بزرگ صادر شد. هرچه بود، این بنگاه های بزرگ مصادره شده که روزگاری، جمعیت بزرگی را به اشتغال گرفته بودند و محصولاتی پرطرفدار در بازارهای بین المللی تولید می کردند، دیگر هیچ گاه رنگ رونق را به خود ندیدند و یکی یکی به ورطه تعطیلی غلتیدند.

صاحبان این بنگاه ها و کارآفرینان دهه های 1340 و 1350 نیز اکنون یا چهره در نقاب خاک کشیده اند یا روزهای سالخوردگی را سپری می کنند. اما مصائب کارآفرینان ایرانی را پایانی نیست؛ آنان روزگاری با چوب مصادره رانده شدند و حالا به دنبال مفری برای رهایی از قوانین دست و پاگیر هستند. چرا محنت کارآفرینان ایرانی را پایانی نیست؟

کوشندگان، نوآوران، خطرپذیران

محمود صدری: گرفتاری های کارآفرینی و کارآفرینان، پرشمار است و تاکنون درباره آنها سخن ها گفته شده است. اما آنچه گفته شده نوعاً در چارچوب تکنیک ها و مشکلات اجرایی و مقررات دست و پاگیر و مانع تراشی های نظام اداری بوده است. حال آنکه مقدم بر این ظواهر و عوارض و معلول ها باید ریشه ها و مبانی و علت های فکری، اجتماعی و سیاسی چنین وضعی بررسی شود.

به نظر می رسد، سه سوءتفاهم بزرگ درباره لفظ و معنای کارآفرینی و کارآفرینان، مقدمه باقی قضایا شده است. سوءتفاهم نخست در بستر سنت کاهلانه ترجمه در ایران شکل گرفته که واژگان Entrepreneur و Entrepreneurship به «کارآفرین» و «کارآفرینی» ترجمه شده است. حال آنکه خلق کار و به تعبیر دقیق تر ایجاد شغل، تنها یکی از آثار جزییِ پدیده entrepreneurship است. معنای واژه ای که در ایران به «کارآفرینی» فروکاسته شده است و احتمالاً همین لفظِ فروکاسته، از این پس هم رایج خواهد ماند، اقدامی سه وجهی است که «کوشش و نوآوری و خطرکردن» را یک جا در خود دارد.

از این حیث، لفظ کارآفرینی فقط جنبه فرعی این پدیده یعنی اشتغال زایی آن را نشان می دهد و دو پاره مهم تر یعنی نوآوری و شجاعت خطر کردن را نادیده می گیرد. حال آنکه فرد یا بنگاه «کارآفرین» در زمینه کار فرعی اش نه تنها مشکلی ندارد، بلکه تشویق هم می شود. مردم و دولت هر دو از ایجاد شغل منتفع می شوند و خشنودند و مانع آن نمی شوند.

مشکل کارآفرین از آنجا آغاز می شود که نوآوری و خلاقیتش، منافع خاص را به خطر می اندازد. جوزف شومپیتر اقتصاددان چک-آمریکایی، برای توصیف این وضع، اصطلاح بسیار دقیق «تخریب خلاق» را ابداع کرد. تخریب خلاق یعنی اینکه نیروهای فکری و اقتصادی با نوآوری های خود، بنیان های نظم اقتصادی موجود را به لرزه می اندازند و به همین علت است که نهادهای مستقر به ویژه سیاستمداران و صاحبان منافع خاص از مخالفان جدی نوآوری هستند.

سوءتفاهم دوم هم تلقی عمومی و نظریه پردازی خواص درباره ثروت و ثروتمندان است. بر اساس این تلقی، که برآمده از تقلیل کارآفرینی به اشتغال زایی است، دارندگان ثروت های بزرگ به عنوان افرادی انگاشته می شوند که مکلفند برای جامعه شغل ایجاد کنند و در قبال این خدمتی که ارائه می کنند «سود عادلانه» ببرند. معیار عادلانه بودن را هم خود مردم و نظریه پردازان منتقد تعیین می کنند و هر جا با تفاوت های مشهود میان خود و کارآفرینان مواجه می شوند، بی محابا به مقایسه درآمد خود و درآمد کارآفرینان روی می آورند.

حتی بعضاً با ژست بخشندگی، برای خودشان و کارآفرین، سهمیه تعیین می کنند و از تعابیری قریب به این عبارت استفاده می کنند: «ما که نمی گوییم مالش را به ما بدهد، ولی فاصله هم حدی دارد. سرمایه از اوست و کار از ما، پس سود بنگاه باید با نسبت هایی معقول و متناسب با سرمایه و کار تقسیم شود.» تقریباً عمده آثار انتقادی درباره نسبت کار و سرمایه که در دو دهه اخیر در جهان منتشر شده و در ایران طرفدارانی جدی دارد، حول همین «سهمیه بندی کار و سرمایه» می چرخد.

سوءتفاهم سوم که به نظر می رسد چندان هم سوءتفاهم نیست بلکه بهره برداری سنجیده سیاستمداران از تلقی های اجتماعی و پیشنهادهای نظریه پردازانِ منتقد اقتصاد آزاد است، تبدیل کردن تلقی های نادرست عمومی و نظریه پردازی های سست به برنامه های سیاستی و طرح ها و لوایح قانونی است.

در واقع اینجا حلقه پایانی و البته بسیار تاثیرگذارِ این سوءتفاهم سه گانه است که با مداخله در کسب و کارها و مبادلات داوطلبانه مردم، راه را بر افراد و بنگاه های مبتکر و پربازده می بندد و برای افراد و بنگاه های کاهل و کم بازده که حیاتشان در گرو خاصه خواری از کیسه بودجه ها و منابع عمومی است، هموار می کند.

کارآفرینان ایرانی در شکل گیری این تلقی ها و نظریه پردازی ها و اعمال خودسرانه و خلاقیت کش، سهمی نداشته اند اما در زمینه رشد لگام گسیخته آن مسوولند. زیرا تصورات و احکام کلی عوام و نظریه پردازان منتقد درباره ثروتمندان با وجود نادرست بودن، مستظهر به ملغمه ای از شواهد درست و برهان های نادرست است که اصلاح آن بر عهده کارآفرینان شریف و زحمتکش است.

شواهد درست، ثروت های نامشروع و بادآورده ای است که از کیسه بیت المال به جیب خاصه خواران رفته و در یک دهه اخیر بخشی از آنها افشا شده است. مردم، و چه بسا نظریه پردازان منتقد و خیراندیش، با دیدن این شواهد، آن را به همه کسب و کارها و ثروت ها تعمیم می دهند و چنین استنباط می کنند که لابد هر کس بیش از دیگران دارد، دستش به روی اموال عمومی گشوده است.

راه اصلاح این تلقی ها و بستن باب برهان های نادرست، این است که ثروتمندان و بنگاهداران درستکار از علنیت و شفافیت نهراسند و کارنامه های پاکیزه و درخشان خود را در برابر کارنامه های ناپاک و تاریکِ خاصه خواران بگشایند تا مردم بتوانند فرق ثروت های برآمده از کوشش و نوآوری و خطرپذیری و ثروت های برآمده از روابط ناسالم و برخورداری از حمایت های غیرقانونی را به چشم ببینند.

چنین علنیت و شفافیتی نشان خواهد داد که فرد نوآور و خطرپذیر، شریک داشته های جامعه نمی شود و بر سفره عواید مالیاتی دولت و دیگر منابع عمومی ننشسته است، بلکه با نیروی ابداع و ابتکار و گذشتن از فرصت های برخورداری از داشته های خود، از هیچ، چیز می آفریند. بخش بسیار کوچکی از آفریده های خود را صرف زندگی بهتر برای خود می کند و مابقی را وارد چرخه تولید اجتماعی می کند و با این کار به کارکنان خود، اجزای دیگر تولید اجتماعی و مصرف کنندگان نهایی خیر می رساند.

دست آخر اینکه، این از شگفتی های کشور ماست که با وجود سنت دیرینه کتابت در ایران و حتی وجود اشکالی از تذکره نویسی در میان عالمان و ادیبان و دبیران و سیاستمداران ایرانی و حتی گروهی اندک شمار از فعالان اقتصادی، این سنت در زمانه ما کمرنگ شده و کارآفرینان رغبت چندانی برای مکتوب کردن خاطرات خود و پایدار کردن جریان تجربه، نشان نمی دهند.

اگر کارآفرینان ایرانی قلم به دست گیرند یا زبان به سخن باز کنند، گفته های آنها مدارک و مستنداتی در خور اعتناست که محققان می توانند با بهره گیری از آنها، بسترهای تولید و توزیع خلاقانه و موانع و تنگناهای آن را شناسایی کنند و به کسانی که امروزه بر ثروت و ثروتمندان می شورند، نشان دهند که عمل فداکارانه «فرد» خلاق و خطرپذیر، تامین کننده منافع «جامعه» است.

مدیران و بنگاهداران ایرانی اگر تاریخ همتایان خود در کشورهای پیشرفته امروزی را خوانده باشند، می دانند که فضای کسب و کار مناسبی که امروزه در اختیار آنهاست، نتیجه دست کم پنج قرن تلاش (قرون شانزدهم تا بیستم میلادی) پیوسته برای برقرار کردن حکومت قانون و اصلاح رویه های حقوقی در زمینه مالیات ها و امتیازهاست. دانستن و واگویی این تجربه ها احتمالاً بیشتر به کار کوشندگان عرصه تولید خواهد آمد تا توسل به سیاستمداران و بوروکرات های گماشته آنها برای اخذ وام کم بهره یا سهمی از درآمدهای نفتی دولت.

تجربه تاریخی مقابله با «تخریب خلاق»

ویلیام لی در سال 1583 بعد از تحصیلاتش در دانشگاه کمبریج، به کالورتون انگلستان بازگشت تا کشیش محلی شود. الیزابت اول چندی پیش از آن با صدورِ حکمی اتباعش را مکلف کرده بود همواره کلاه بافتنی به سر بگذارند. لی نوشته که «بافندگان تنها ابزارهای تولید چنین پوشاکی بودند اما خیلی طول می کشید تا کار تمام شود. به فکر کردن افتادم. مادر و خواهرانم را می دیدم که در تاریک و روشن سرشب در کار بافتن با قلاب های کاموابافی اند.

[این پرسش به ذهنم آمد که] اگر این پوشاک با دو قلاب و یک رشته کاموا، بافته می شود، چرا کاری نکنیم که چندین قلاب، کار بافتن را انجام دهند؟» این فکر بکر آغاز مکانیزه شدن تولید منسوجات بود. لی شیفته ساختن ماشینی شد که مردم را از بافندگی دستی بی پایان خلاص کند. او بعدها در این باره می گفت: «وظایفم را در قبال کلیسا و خانواده نادیده گرفتم. ایده ماشینم و ساخت آن قلب و مغزم را تسخیر کرده بود.»

سرانجام، در سال 1589 ماشین نساجی آماده شد. لی با هیجان به لندن رفت تا با الیزابت اول ملاقات کند و به او نشان دهد که این ماشین چقدر مفید خواهد بود و از او بخواهد اختراع را به نامش ثبت کند که دیگران از آن کپی برداری نکنند. اما واکنش ملکه ویرانگر بود. الیزابت نپذیرفت که اختراع به نام لی ثبت شود، در عوض گفت «استاد لی، تو هدف والایی داری.

اما ببین این اختراع چه بلایی سر رعایای فقیر من خواهد آورد. این ماشین مطمئناً با محروم کردن آنها از اشتغال، نابودشان می کند، و به گدایی دچارشان می کند.» لی، سَرخورده به فرانسه رفت تا بختش را آنجا امتحان کند؛ وقتی آنجا هم ناکام ماند، به انگلستان بازگشت و از جیمز اول (1603 تا 1625) جانشین الیزابت اول درخواست حق ثبت اختراع کرد.

جیمز اول نیز درست به همان دلایل الیزابت اول نپذیرفت. هر دو می ترسیدند که مکانیزه شدن نساجی موجب بی ثباتی سیاسی شود. این ماشین مردم را بیکار می کرد و بیکاری بی ثباتی سیاسی به بار می آورد و قدرت سلطنت را تهدید می کرد. ماشین نساجی یک نوآوری بود که موجب افزایش بهره وری می شد، اما در عین حال به تخریب خلاق هم می انجامید.