عکس: فلکه کردن مجرم در ملأعام

news20169148153553178

سیب موز: عکسی از فلک کردن یک مجرم در زمان قاجار

عکس: فلکه کردن مجرم در ملأعام

سیب موز: عکس: فلکه کردن مجرم در ملأعام فلکه کردن در زمان قاجار,فلکه کردن, فلکه در ملاعام