عکس: شوخی عاشقانه صدام حسین با همسرش

news2016981944841657

سیب موز: مجله مراحم؛ طی روزهای اخیر تصویری قدیمی از صدام حسین دیکتاتور سابق عراق در اینترنت منتشر شده که او  با گذاشتن اسلحه بر روی سر سجاده خیرالله طلفاح همسر اول خویش عکس یادگاری گرفته است. صدام حسین و ساجده سال 1962 میلادی در قاهره با یکدیگر ازدواج کردند . نشر این تصویر در برخی از رسانه های سعودی باعث شده حاشیه مهم تر از متن شود؛ برخی از کامنت های کاربران سعودی ذیل این تصویر را مشاهده می کنید

عکس: شوخی عاشقانه صدام حسین با همسرش

سیب موز: عکس: شوخی عاشقانه صدام حسین با همسرش همسر صدام حسین,عکس عاشقانه صدام حسین با همسرش