تصویری دردناک از قحطی در بنگلادش (18+)

news201698192729903

سیب موز: تصویری دردناک از قحطی بنگلادش در سال 1943 که در طی آن حدود 1.5 تا 4 میلیون نفر از مردم این کشور در اثر گرسنگی سوءتغذیه و بیماری کشته شدند.

تصویری دردناک از قحطی در بنگلادش (18+)

سیب موز: تصویری دردناک از قحطی در بنگلادش (18+) قحطی بنگلادش,قحطی