600 نفر در سینما رکس آبادان زنده زنده سوختند +تصاویر

news201682423513518573

سیب موز: سینما رکس آبادان در شب هنگام 28 مرداد 1357 و در حین نمایش فیلم گوزن ها دچار آتش سوزی گردید و قریب به اتفاق حاضران در سینما زنده در آتش سوختند. تحقیقات حاکی از عمدی بودن حریق بود. همزمانی این رویداد با اعتراضات و آشوبهای انقلاب 1357 و طولانی شدن رسیدگی به آن در سالهای بعد از انقلاب، گمانه های مختلفی را پیرامون عاملان این حادثه ایجادکرد.

600 نفر در سینما رکس آبادان زنده زنده سوختند +تصاویر

سیب موز: 600 نفر در سینما رکس آبادان زنده زنده سوختند +تصاویر

به گزارش سیب موز: یکی از مهمترین حوادث سال 57 که باعث خشمگین کردن مردم و سرعت بخشیدن به انقلاب 57 شد، فاجعه به آتش کشیدن سینما رکس آبادان بود. علت خشمگینی مردم، نسبت دادن این فاجعه به عوامل حکومت پهلوی بود.

در حدود ساعت 21:45 شب بیست و هشتم مرداد طبق آمار دقیق 630نفر از کسانی که به تماشای فیلم گوزن ها در آخرین سانس به سینما رفته بودند در آتش سوختند. تعداد کشته شدگان بعداً به بیش از 677 نفر افزایش یافت.

600 نفر در سینما رکس آبادان زنده زنده سوختند +تصاویر 2

سینما در زمانی دچار آتش سوزی شد که در حال نمایش فیلم گوزنها، ساخته مسعود کیمیایی بود. این فیلم به گونه ای اشاره کوتاه و گذرایی داشت به روزهای فرار و مرگ یک مبارز مسلح علیه حکومت پهلوی و بسیاری بر این عقیده بودند که فیلم به بخش کوچکی از واقعه سیاهکل پرداخته است. همین امر موجب برخی گمانه زنی ها مبنی بر دخالت ساواک در این آتش سوزی گردید.

600 نفر در سینما رکس آبادان زنده زنده سوختند +تصاویر 3

شاه بعدها از این عمل دادستان گلایه کرد و در کتاب پاسخ به تاریخ نوشت «مقصر واقعی به عراق گریخت و در آنجا دستگیر شد. اعترافات او ثبت شد.»

در سال 1359 فردی به نام حسین تکبعلی زاده که قبل از انقلاب به همین اتهام دستگیر شده بود، اقرار کرد که عامل جنایت او و دوستانش که پس از آتش سوزی مفقود شدند، بوده اند. او دستگیر و پس از هجده جلسه محاکمه، در دادگاهی به ریاست سید حسین موسوی تبریزی به اعدام محکوم و تیرباران شد. همراه تکبعلی زاده افراد زیر نیز اعدام شدند: سروان منوچهر بهمنی: ستوان شهربانی آبادان، علی نادری صاحب سینما رکس، اسفندیار رمضانی مدیر داخلی سینما رکس، سرهنگ سیاووش امینی آل آقا رییس سابق اطلاعات شهربانی آبادان و فرج الله مجتهدی کارمند ساواک.

انقلابیون مسئولیت این واقعه را به گردن ساواک انداختند و آن را یک حرکت انحرافی برای بدنام ساختن انقلابیون قلمداد کردند. سید روح الله خمینی صراحتاً شاه را عامل این فاجعه دانسته و آنرا شاهکار شاه خواند. اظهارات امام خمینی در اندک زمانی مقبولیت عام یافت. این در حالی است که مخالفان در سال 1357 بیش از 30 سینما را آتش زدند و سال 57 را سال سینما سوزی نامگذاری کردند.

600 نفر در سینما رکس آبادان زنده زنده سوختند +تصاویر 4

قربانیان سینما رکس ابادان

600 نفر در سینما رکس آبادان زنده زنده سوختند +تصاویر 5 600 نفر در سینما رکس آبادان زنده زنده سوختند +تصاویر 6 600 نفر در سینما رکس آبادان زنده زنده سوختند +تصاویر 7 600 نفر در سینما رکس آبادان زنده زنده سوختند +تصاویر 8