عکس های کمیاب از زندگی مردم در تهران قدیم

news201681720412535308

سیب موز: مجله آنلاین مراحم; اگر تا دم دم های غروب خودت را به شهر می رساندی، می توانستی وارد شوی، وگرنه باید همان بیرون شهر و پشت دروازه های بسته می ماندی و شب را با ترس حمله دزدان و حرامی ها صبح می کردی! یا اگر دلت می آمد ـ که باید میآمد ـ سرکیسه را شل و دروازه بانان را با سکه های زردرنگ راضی می کردی تا در را باز کنند و به تو اجازه ورود بدهند.

به هر حال در روزگاری که برای محافظت از شهر در مقابل مهاجمان و یاغی ها، دور تا دور شهر را برج و باروهای مرتفع و خندقهای عمیق گرفته بودند و دروازه ها تنها ورودی های شهر به حساب می آمدند، دروازه ها از بعد از اذان صبح تا 2، 3 ساعت بعد از غروب آفتاب باز بودند و تو باید به موقع خودت را می رساندی تا بتوانی از زیر طاق های کاشی کاری شده آنها عبور کنی.

عکس های کمیاب از زندگی مردم در تهران قدیم

سیب موز: عکس های کمیاب از زندگی مردم در تهران قدیم

مدرسه

عکس های کمیاب از زندگی مردم در تهران قدیم 2 عکس های کمیاب از زندگی مردم در تهران قدیم 3

پهلوان معرکه گیر برای کسب روزی با یک خرس در خیابانهای تهران کشتی می گیرد.

عکس های کمیاب از زندگی مردم در تهران قدیم 4

به گزارش سیب موز: مظفرالدین شاه در باغچه خانه ای نه چندان مجلل استراحت می کند.

عکس های کمیاب از زندگی مردم در تهران قدیم 5

اداره پست طهران قدیم

عکس های کمیاب از زندگی مردم در تهران قدیم 6

بازار پارچه فروشان-طهران

عکس های کمیاب از زندگی مردم در تهران قدیم 7

عطاری-طهران-قاجاریه

تزیینات با صابون سفید !

عکس های کمیاب از زندگی مردم در تهران قدیم 8

بستنی فروش- طهران

عکس های کمیاب از زندگی مردم در تهران قدیم 9

میدان رژه – طهران

عکس های کمیاب از زندگی مردم در تهران قدیم 10

مظفرالدین شاه

عکس های کمیاب از زندگی مردم در تهران قدیم 11

بازار

عکس های کمیاب از زندگی مردم در تهران قدیم 12

معتادان بی خانمان قاجاری

عکس های کمیاب از زندگی مردم در تهران قدیم 13

کرسی

عکس های کمیاب از زندگی مردم در تهران قدیم 14

حمام سال 1250

عکس های کمیاب از زندگی مردم در تهران قدیم 15

پهلوانان نمی میرند….سال 1298

عکس های کمیاب از زندگی مردم در تهران قدیم 16

اولین واگن اسبی به همراه مسافرین

عکس های کمیاب از زندگی مردم در تهران قدیم 17

یک مغازه فروش لباس دست دوم-سال 1286

عکس های کمیاب از زندگی مردم در تهران قدیم 18

تصویر پرورش دهنده بوقلمون که گله خود را برای فروش به خیابانهای طهران آورده است.سال 1300 خورشیدی

عکس های کمیاب از زندگی مردم در تهران قدیم 19

اجتماع شهروندان در تراموا در منطقه شمال طهران -سال 1300

عکس های کمیاب از زندگی مردم در تهران قدیم 20 عکس های کمیاب از زندگی مردم در تهران قدیم 21

مغازه تریاک فروشی در روستا

عکس های کمیاب از زندگی مردم در تهران قدیم 22

بررسی گل خشخاش برای برداشت تریاک.

در ایران تا سده ی هجدهم و اوایل قرن نوزدهم، کشت خشخاش و تولید تریاک، به منظور مصرف داخلی بود؛ اما از نیمه ی دوم قرن نوزدهم، کشت تریاک در جایگاه محصولی ارزآور، مورد توجه قرارگرفت. در اواخر سده ی نوزدهم و اوایل قرن بیستم، ایران یکی از اعضای بسیار فعال تجارت جهانی تریاک شمرده می شد و اقتصاد کشور تا حد زیادی به تولید و صدور تریاک وابسته بود.

در تاریخ 23م اسفند 1289/ 12م ربیع الاول 1329، قانون تحدید تریاک به تصویب رسید که طی آن، در مدت 8 سال مصرف شیره، ممنوع و استعمال تریاک، تنها به منظور مصرف طبی، مجاز شناخته شد. دولت برای مصرف مواد، مالیات در نظر گرفت و برای معتادان، کارت سهمیه صادر کرد. اما این اقدام به کاهش مصرف مواد نینجامید بلکه قاچاق آن را رواج داد. در این میان در سال 1301ش.، قانون منع واردات مواد مخدر تصویب شد.

پس از تشکیل جامعه ی ملل، مسئله ی تریاک، مورد توجه جامعه ی جهانی قرار گرفت و ایران، به عنوان یکی از تولیدکنندگان اصلی هدف برنامه ی کاهش تولید بود. شش سال بعد یعنی سال 1307ش.، قانون جدید “انحصار دولتی تریاک”، از تصویب گذشت که بر این اساس، دولت ایران می بایست به تدریج اراضی زیر کشت خشخاش را کاهش می داد. به دنبال گسترش ابعاد مسئله ی اعتیاد و ناچیز بودن درآمد حاصل از صدور تریاک برای دولت “قانون منع کشت خشخاش و استعمال تریاک”، در سال1334 تصویب و به اجرا گذاشته شد.

عکس های کمیاب از زندگی مردم در تهران قدیم 23

مظفرالدین شاه در فرنگ

عکس های کمیاب از زندگی مردم در تهران قدیم 24

پادشاه انگلستان ادوارد هفتم و اعلیحضرت همایونی قبله عالم ناصرالدین شاه قاجار در انگلستان

عکس های کمیاب از زندگی مردم در تهران قدیم 25

قمه زنی-محرم عهد قاجار

عکس های کمیاب از زندگی مردم در تهران قدیم 26

صرف چایی در باغ آن هم عهد قاجار….

عکس های کمیاب از زندگی مردم در تهران قدیم 27

تصویر کمتر دیده شده از احمد میرزا(احمدشاه)

عکس های کمیاب از زندگی مردم در تهران قدیم 28

فقط در طهران ادا خواهد شد!!!!!!!!!

عکس های کمیاب از زندگی مردم در تهران قدیم 29