[ویدیوهای آموزشی TED] پنل های خورشیدی چگونه کار می کنند؟

[ویدیوهای آموزشی TED] پنل های خورشیدی چگونه کار می کنند؟

سیب موز: [ویدیوهای آموزشی TED] پنل های خورشیدی چگونه کار می کنند؟

سیب موز: //mag.digikala.com/wp-content/uploads/2016/09/How-do-solar-panels-work-Richard-Komp-480-P.mp4

استفاده ی گسترده از سوخت های فسیلی باعث افزایش گازهای گلخانه ای در جو و گرمایش زمین شده است. انسان باید به سوی استفاده از انرژی های پاک برود. یکی از این انرژی های پاک، استفاده از نور خورشید است. ما می توانیم با استفاده از پنل های خورشیدی، انرژی خورشید را تبدیل به الکتریسیته بکنیم. هم اکنون به صورت محدود این کار انجام می شود. ولی در آینده می توانیم به صورت گسترده از آن استفاده کنیم. ولی پنل های خورشیدی چگونه کار می کنند؟ برای اینکه نحوه ی عملکرد آن ها را بفهمید، حتما ویدیوی بالا را ببینید یا آن را دانلود کنید.

0