احداث تورهوایی مجازی برای مانیتور و کنترل ترافیک پهپادهای شهری

احداث تورهوایی مجازی برای مانیتور و کنترل ترافیک پهپادهای شهری

سیب موز: احداث تورهوایی مجازی برای مانیتور و کنترل ترافیک پهپادهای شهری سیب موز: دارپا قصد دارد برای مانیتور و مدیریت بر ترافیک پهپادهای شهری تورمجازی در هوا احداث کند. به گزارش سیب موز: سیب موز: مدیران مرکز تحقیقات پیشرفته نظامی آمریکا معتقدند قوانین جدید اداره هوانوردی فدرال برای کنترل پهپادها کافی نیست و همچنان بسیاری از پهپادهای تجاری در ارتفاع پایین دور از دسترس برای مانیتورینگ هستند. به همین خاطر برنامه ای به نام Aerial Dragnet یا تورهوایی (عکس مفهومی که مشاهده می کنید) را استارت زده اند تا هر نوع پهپاد تجاری را در محدوده های شهری نقشه برداری کرده و برای کنترل ترافیک مانیتور کنند. نقشه های آنلاین برای هواپیماهای کوچک و تجاری در حال حاضر وجود دارد و آنچه دارپا به دنبال آن است ایجاد نقشه آنلاین جغرافیایی از پرواز انواع پهپادهای تجاری در حومه های شهری است تا نودهای اطلاعاتی بتوانند پهپادهای در حال پرواز در ارتفاع پایین را رصد کنند.

احداث تورهوایی مجازی برای مانیتور و کنترل ترافیک پهپادهای شهری 2