تأثیر بحران‏های داخلی عربستان بر وقوع و مدیریت فاجعه منا

سیب موز عنایت الله یزدانیتأثیر بحران‏های داخلی عربستان بر وقوع و مدیریت فاجعه منا

تأثیر بحران‏های داخلی عربستان بر وقوع و مدیریت فاجعه منا

سیب موز: تأثیر بحران‏های داخلی عربستان بر وقوع و مدیریت فاجعه منا بحران‏ ها و چالش ‏های موجود در جامعه عربستان، موجب ناکارآمدی دولت این کشور در ممانعت از بروز این فاجعه و به‏ ویژه مدیریت آن شده است

چکیده

اصولاً بحران‏ ها و چالش‏ های هر جامعه بر استراتژی‏ ها، سیاست‏ ها، روندها و جریان‏ های حاکم بر آن کشور و نیز مدیریت آن جامعه تأثیر دارد. عربستان سعودی به‏ عنوان یک جامعه سنتی به دلایل گوناگونی با یک سری از بحران‏ ها روبه ‏روست که به ‏طور قطع بر سیاست‏ های رژیم آل سعود و کارآمدی و مدیریت آن و نیز روندهای حاکم و تعاملات آن با محیط پیرامونی اثرگذار هستند. در حقیقت باید گفت نوع نظام سیاسی و ساخت غیردموکراتیک حاکم بر جامعه عربستان و نیز ساختار قدرت در آن و سازوکارهای سنتی پدرسالارانه در این کشور، سبب‏ ساز مجموعه‏ ای از بحران‏ های گوناگون شده است که با تأثیر منفی بر توان و کارآمدی رژیم آل سعود، سبب بروز حوادث فاجعه ‏انگیزی همچون حادثه منا در سال 1436 و ناتوانی در مدیریت مؤثر آن شده ‏اند. پرسش این مقاله آن است که: بحران‏ های جامعه عربستان چه تأثیری بر بروز فاجعه منا و مدیریت آن داشته است؟ بررسی‏ ها نشان می‎دهد بحران‏ ها و چالش ‏های موجود در جامعه عربستان، موجب ناکارآمدی دولت این کشور در ممانعت از بروز این فاجعه و به‏ ویژه مدیریت آن شده است.

نویسنده

به گزارش سیب موز عنایت الله یزدانی: دانشیار روابط بین‏ الملل گروه علوم سیاسی دانشگاه اصفهان

فصلنامه علوم سیاسی - دوره 19، شماره 73 - بهار 95، تابستان 1395.

برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید.

تأثیر بحران‏های داخلی عربستان بر وقوع و مدیریت فاجعه منا 2