گوشی های نکسوس 2016 کلید خانگی انیمیشمی دارند

گوشی های نکسوس 2016 کلید خانگی انیمیشمی دارند

سیب موز: گوشی های نکسوس 2016 کلید خانگی انیمیشمی دارند سیب موز: کلید هوم گوشی های 2016 نکسوس، به صورت نقطه های رنگی انیمیشنی تعریف شده اند. به گزارش سیب موز: سیب موز: در سیستم جدید، با فشار ممتد روی کلید هوم 4 نقطه رنگی ظاهر می شود و خود دکمه هوم ناپدید می شود. اگر کاربری اپ Google Now را غیرفعال کند، این آیکون های رنگی ناپدید می شوند. این دلیل رابطه مستقیم میان هوم جدید و Google Now را به خوبی نشان می دهد. دو گوشی sailfish و marlin را اچ تی سی در دو سایز 5. 2 و 5. 5 اینچی برای گوگل ساخته و به زودی رونمایی می شوند.

گوشی های نکسوس 2016 کلید خانگی انیمیشمی دارند 2