فسیل چیست

فسیل چیست

برای شما هم این سوال مطرح است که فسیل چیست و چگونه تشکیل می شود؟ در این بخش از سایت سیب موز قصد داریم تا مطالبی در مورد فسیل را بازگو کنیم تا جواب سوالات خود را در مورد فسیل بدانید، با ما همراه باشید.

فسیلها انواع باقیمانده جانوری و گیاهی نظیر جسم حیوانات و استخوانهای مربوط به آنها ، تنه گیاهان قدیمی و ساختمان شان ، کرمهای نرم ، ستاره های دریایی و غیره ( از نقطه نظر تشریحی ) و آثار و مواد به جامانده از آنها نظیر فضولات ، مدفوعات ، تخم ها ( آثار طبیعی ) و اثر لانه ها ، آشیانه ها ، رد پاها ( آثار مصنوعی ) را شامل می شود و تمامی اینها بطور مستقیم توسط موجودات که در گذشته می زیسته اند ، بوجود آمده اند . بدین ترتیب برای آنکه یک شی فسیل به حساب آید ، بایستی بقایا و یا آثار فعالیت زیستی موجودات گذشته باشد . بطور کلی فسیلها به دو گروه تقسیم می نمایند :

فسیل چیست

فسیل چیست

1- فسیلهای اندامی

2- فسیلهای اثری

منظور از فسیلهای اندامی بقایای حقیقی موجودات زنده می باشند که در حالات بسیار مساعد شکل آنها با شکل موجود زنده اصلی اولیه کاملا تطبیق می کند و تغییر زیادی در آن صورت نگرفته است . اما فسیلهای اثری علائم غیر مستقیم حیات هستند که توسط موجودات بر جای گذاشته شده اند . جای پاهای دایناسور ، اثر نقب زدن کرمها و سایر شواهد فرایندهای حیات همچون فضولات و مدفوعات که بصورت فسیل در آمده اند همگی جزء فسیلهای اثری محسوب می گردند .

حال این سوال مطرح می شود چه فسیل هایی را با ارزش می خوانیم ؟ در جواب باید گفت فسیل های راهنما (Index Fossils). آن دسته از فسیل ها به این نام خوانده می شوند که :

1- شناسایی آنها آسان است.

2- بسیار فراوانند.

3- دارای عمر کوتاه بوده اند.

4- از گسترش جغرافیایی قابل توجهی برخوردارند .

کاربرد علم فسیل شناسی

در ادامه به طور خلاصه به کاربرد علم فسیل شناسی در گرایشهای مختلف زمین شناسی می پردازیم.

1- فسیل شناسی و ژئوشیمی

2- فسیل ها و ستون استاندارد زمین شناسی

3- فسیل ها و زمین شناسی ساختمانی

4-فسیل شناسی و تکتونیک صفحه ای

5- فسیل شناسی پالئواکولوژی

6- فسیل شناسی پالئوبیوژئوگرافی

نام گذاری فسیلها

توصیف موجودات زنده و یا فسیل از زمان Linne (لینه سوئدی) با یک سیستم نام گذاری دو گانه معمول شد. بدین معنی که هر موجود زنده یا فسیل دارای دو نام است : اسم جنس و اسم گونه

Pachyteeichisma Caylicianensis Linne , 1798 (1 اسم جنس که حرف اول آن با حروف بزرگ نوشته می شود.

2) اسم گونه که با حروف کوچک نوشته می شود.

3) اسم کاشف و توصیف کننده آن.

4) سال کشف و انتشار نمونه.

1)گونه : عبارت است از توالی و تسلسل گروه هایی از جمعیت های طبیعی که افراد آن گروه ها بالفعل یا بالقوه قادر به تولید مثل با هم بودهع و از نظر زاد و ولد در شرایط امروزی از تمام گروههای مشابه جدا هستند، یعنی قابلیت تولید مثل آنها را ندارد.

واحد های رده بندی بزرگتر از گونه :

2)جنس : در حقیقت واقعیت طبیعی ندارد و این واحد رده بندی کاملا قراردادی و مصنوعی است. تنها کار آن این نیست که گونه هایی را که با هم قرابت و خویشاوندی آشکار دارند در یک دسته قرار دهد که این امر مساله نام گذاری را آسان می سازد.

ویرایش و تلخیص: سیب موز