آیا اعضای بدن انسان بر بدن حقی دارند؟

آیا اعضای بدن انسان بر بدن حقی دارند؟

سیب موز:

آیا اعضای بدن انسان بر بدن حقی دارند؟

سیب موز: حق دستت ، این می باشد که آن را به سوی چیزی که بر تو حلال نیست ، نگشایی .

ثابت بن دینار ابوحمزه ثمالی گفته است: امام سجاد علیه السلام فرمود: حق خدای اکبر، بر تو این می باشد که :

او را عبادت کنی و چیزی را شریک او قرار ندهی ، پس اگر تو با اخلاص ، این عمل را به جای آوری ، خداوند بر خود چنین قرار داده که امر دنیا و آخرتت را کفایت کند.

حق جان تو ، بر خودت این است که : آن را در طاعت خداوند به کارگیری .

حق زبان ، گرامی داشتن آن از دشنام و عادت دادنش به خیر و ترک یاوه گویی که فایده ای در آن نباشد. و نیکی با مردم و خوش گفتاری با آنان می باشد.

حق گوش ، منزه داشتن آن از غیبت ، و آنچه که نباید بشنوی ، حق چشم ، این می باشد که آن را از محرمات فروبندی . و نگاه کردن با آن را وسیله عبرت قراری بدهی .

حق دستت ، این است که آن را به سوی چیزی که بر تو حلال نیست ، نگشایی .

حق پایت ، این می باشد که به سوی محرمات راه نسپاری ، چرا که با این پاها بر صراط می ایستی . پس بنگر، تا تو را نلغزاند تا در دوزخ افتی .

و حق شکم ، آن می باشد که آن را ظرفی برای حرام نسازی ، و بیشتر از حد سیری نخوری .

من لا یحضره الفقیه / قسمتی از حدیث 3214، ج 2 ص 618 628

به گزارش سیب موز: تهیه و گردآوری: گروه اعتقادات اسلامی سیب موز