مکان هایی که نماز خواندن در آنها مکروه است

مکان هایی که نماز خواندن در آنها مکروه است

سیب موز:

مکان هایی که نماز خواندن در آنها مکروه است

سیب موز: احکام مربوط به نماز، مسلما از مبتلابه ترین دستورات شرعی دین ما می باشد که همه برای انجام این فریضه روزانه باید از آن مطلع باشند.

اینکه شما بدانید نماز خواندن چه شیوه ای دارد و نمازها چند رکعت هستند و شکیات نماز چیست و... کفایت نمی کند، بلکه مهیا کردن مقدماتی هم برای انجام این فریضه لازم می باشد. یکی از مهم ترین این مقدمات، مکان نمازگزار می باشد. دین اسلام هر جایی را برای نماز خواندن مناسب نمی داند و اقامه نماز در این مکان ها را باعت ابطال این واجب شرعی بیان می کند. درضمن اقامه نماز را در برخی نقاط مستحب و در برخی نقاط مکروه می داند.

نماز خواندن در این 15 مکان مکروه می باشد:

(1) حمام.

(2) زمین نمکزار.

(3) مقابل انسان.

(4) مقابل دری که باز است.

(5) در جاده و خیابان و کوچه اگر برای کسانی که عبور میکنند زحمت نباشد، و چنانچه زحمت باشد، مزاحمت حرام می باشد.

(6) مقابل آتش و چراغ.

(7) در آشپزخانه و هر جا که کوره آتش باشد.

(8) مقابل چاه و چاله ای که محل بول باشد.

(9) روبروی عکس و مجسمه چیزی که روح دارد، مگر آنکه روی آن پرده بکشند.

(10) در اتاقی که جُنب در آن باشد.

(11) در جایی که عکس باشد اگرچه روبروی نمازگزار نباشد.

(12) مقابل قبر.

(13) روی قبر.

(14) بین دو قبر.

(15) در قبرستان.

به گزارش سیب موز: تهیه و گردآوری: گروه دین و اندیشه سیب موز