درس اربعین

درس اربعین

سیب موز: درس اربعین

سیب موز: دستگاه ظالم جبار یزیدی با تبلیغات خود، حسین‏بن‏علی(علیه السلام) را محکوم می‏ساخت و وانمود می‏کرد که حسین‏بن‏علی(علیه السلام) کسی بود که بر ضد دستگاه عدل و حکومت اسلامی و برای دنیا قیام کرده است!! بعضی هم، این تبلیغات دروغ را باور می‏کردند.