سجایای اخلاقی پیامبراسلام(صلوات الله علیه وآله)قسمت دوّم

سجایای اخلاقی پیامبراسلام(صلوات الله علیه وآله)قسمت دوّم

سیب موز: سجایای اخلاقی پیامبراسلام(صلوات الله علیه وآله)قسمت دوّم

سیب موز: آن حضرت در برخورد با افراد، چنان صمیمی رفتار می کرد که دیگران گمان می کردند که فرد مورد خطاب پیامبر، محبوب ترین افراد نزد ایشان است.