یکی درد و یکی درمان پسندد

یکی درد و یکی درمان پسندد

سیب موز: یکی درد و یکی درمان پسندد

سیب موز: گاهی اوقات اعتماد ما به دیگران، بیش از اعتماد ما به خدا و امام زمان (ارواحنا فداه) است و وقتی که خداوند متعال خود روزی بندگانش را ضمانت کرده است؛ او را ندیده و توانایی دیگران را از خدا بیشتر قبول دارند.