آیا داخل تنور می شویم؟/فیلم نوشت

سیب موز سیدعلی درچه ای - بخش مهدویت سیب موز در روایات آمده است فردی از خراسان نزد امام صادق(علیه السلام) آمد و او را به جنگ برای باز پس گیری خلافت دعوت کرد. اما امام به خراسانی دستور داد وارد تنور پر از آتش شود و او از این عمل خودداری کرد، در همین حال هارون مکی وارد شد و امام همان دستور را به او داد و او انجام داده و وارد تنور داغ شد، اما در نهایت هیچ آسیبی به او نرسید. بیان این دستور از طرف امام(علیه السلام) تنها به جهت بیان یک حقیقت بر خراسانی بود، امام با این دستور خاص قصد داشت علت جهاد نکردن خود را بیان کند و می دانست مفسده  ای بر این امر وجود ندارد. همچنین هارون مکی که این دستور را انجام داد و وارد تنور شد نیز خلاف عقل عمل نکرده است، بلکه عمل او مطابق با عقل واقعی بوده است؛ زیرا او به امام و علم الهی و عصمتش اطمینان داشته؛ لذا یقین به خیر بودن این امر کرده و می دانست دستور امام(علیه السلام) بدون حکمت و مصلحت نیست.

آیا داخل تنور می شویم؟/فیلم نوشت

سیب موز:

آیا داخل تنور می شویم؟/فیلم نوشت

داستان یار تنور امام صادق علیه السلام

آیا داخل تنور می شویم؟/فیلم نوشت 2

اگر در خصوص این موضوع سوالی داشتید، به مشاوره سیب موز مراجعه نمایید .