خدایا دست ما را در دست امام زمان بگذار!

سیب موز بخش مهدویت سیب موز

خدایا دست ما را در دست امام زمان بگذار!

سیب موز:

خدایا دست ما را در دست امام زمان بگذار!

جهت بزرگنمایی روی عکس کلیک کنید

خدایا دست ما را در دست امام زمان بگذار! 2

اگر در خصوص این موضوع سوالی داشتید، به مشاوره سیب موز مراجعه نمایید .