کلیسای انجیلی تبریز

سیب موز: کلیسای انجیلی مربوط به اواخر دوره قاجار است و در تبریز، خیابان شریعتی جنوبی، کوچه والمان واقع شده و این اثر در تاریخ 1 آذر 1378 با شمارهٔ ثبت 2513 به عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

به گزارش سیب موز: این کلیسا که کلیسای مسیحیان پروتستان تبریز است. ساختمان جدید این کلیسا در سال 1957 پس از تخریب ساختمان قدیم آن که در کوچهٔ میارمیار قرار داشت، در کوچهٔ والمان احداث شد.

کلیسای انجیلی تبریز

سیب موز: کلیسای انجیلی تبریز

کلیسای انجیلی تبریز 2 کلیسای انجیلی تبریز 3