کتیبه های سنگی رخ

سیب موز: این کتیبه از آثار سنگی مهم چهار محال و بختیاری می باشد . زمانی که شاه عباس دوم صفوی از این مسیر عبور می کرده دستور داده اشعاری رو که در مدح خودش سروده شده بود روی سنگ حکاکی کنند. این کتیبه خیلی مورد توجه علاقه مندان به آثار تاریخی می باشد .

به گزارش سیب موز: آدرس :چهارمحال و بختیاری – شهر کرد دامنه شمالی گردنه رخ در نزدیکی فرخ شهر

کتیبه های سنگی رخ

سیب موز: کتیبه های سنگی رخ

کتیبه های سنگی رخ 2