منطقه شکار ممنوع چاه شیرین

سیب موز: کوه چاه شیرین بلندترین قله واقع در 70 کیلومتریجنوب شرقی سمنان با ارتفاع 2300 متر است. این کوه صخره ای به دلیل بکر بودن منطقه زیستگاه مناسبی برای حیات وحش بشمار میرود. این منطقه در موقعیت جغرافیایی طول شرقی 54درجه و 10 دقیقه و عرض شمالی 35درجه و 18 دقیقه قرار دارد. مسیر دسترسی به این منطقه از طریق جاده نظامی سمنان میسر است.پس از طی مسافتی در حدود 60 کیلومتربه جاده خاکی چاه شیرین میرسید.

به گزارش سیب موز: حیات وحش

ستاندارانی چون کفتار راه راه، کاراکال، گرگ، روباه، شغال، گوسفند وحشی و بز کوهی در این منطقه زیست میکنند. از دیگر حیوانات موجود در منطقه می توان به جبیر، غزال ایرانی، انواع عقاب، جرد، انواع مار، انواع شاهین، عقاب طلایی، لاشخورۀ، کبک، تیهو، سمور سنگی، جوجه تیغی، روباه شنی اشاره کرد.

پوشش گیاهی

پوشش گیاهی پارک ملی کویر عبارت است از: درمنه، شیرخشت، گون، گرگ تیغ، خنجک، افدرا، اشنان، قیچ، اسفند، تاغ، پرند، جارو، خارشتر، اسکنبیل، انواع گرامینه، نی، سازو، علف شور، گز، جگن، آتریپلکس.

منطقه شکار ممنوع چاه شیرین

سیب موز: منطقه شکار ممنوع چاه شیرین