کاهش حجم آب دریای خزر و خلیج فارس/ 19 میلیارد مترمکعب آب گم شد

کاهش حجم آب دریای خزر و خلیج فارس/ ۱۹ میلیارد مترمکعب آب گم شد

سیب موز: کاهش حجم آب دریای خزر و خلیج فارس/ 19 میلیارد مترمکعب آب گم شد

وزارت نیرو با اشاره به کاهش حدود 19 میلیارد مترمکعبی حجم جریان های سطحی آب ایران در پنج ماهه نخست امسال، گفت: حجم سطحی در حوضه های آبریز دریای خزر، خلیج فارس، دریاچه ارومیه کاهش یافته است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، حجم جریان های سطحی ایران در 5 ماه اول امسال در مقایسه با متوسط بلندمدت کشور حدود 32 درصد کاهش یافته است.

به گزارش سیب موز بر این اساس، حجم کل جریان های سطحی کشور در 6 حوضه آبریز اصلی، دریای خزر، خلیج فارس، دریاچه ارومیه، مرکزی، مرزی شرق و قره قوم در مجموع، نسبت به میانگین بلند مدت با 32 درصد کاهش روبرو بوده است.

حوضه های آبریز مرزی شرق با 81 درصد و ارومیه با 9 درصد به ترتیب بیشترین و کمترین درصد کاهش حجم جریان های سطحی کشور را داشته اند.

حوضه های آبریز قره قوم با 45 درصد، دریای خزر با 40 درصد، مرکزی با 35 درصد، خلیج فارس با 29 درصد و دریاچه ارومیه با 9 درصد کاهش، پس از حوضه آبریز مرزی شرق قرار دارند.

حجم جریان های سطحی کشور در 5 ماه اول امسال حدود 57 میلیارد و 228 میلیون مترمکعب بوده که در مقایسه با میانگین بلندمدت با رقم 83 میلیارد و 933 میلیون مترمکعب، حدود 32 درصد کاهش داشته است.