طرح جدید جذب هیات علمی دانشگاه فنی وحرفه ای رونمایی شد

طرح جدید جذب هیات علمی دانشگاه فنی وحرفه ای رونمایی شد

سیب موز: طرح جدید جذب هیات علمی دانشگاه فنی وحرفه ای رونمایی شد

همزمان با جشن آغاز سال تحصیلی دانشگاه فنی وحرفه ای، طرح جدید جذب هیات علمی دانشگاه فنی وحرفه ای با حضور معاون آموزشی وزارت علوم رونمایی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، این طرح نوع جدیدی از جذب اعضای هیات علمی است که از سوی وزارت علوم مجوز جذب هیات علمی به دانشگاه فنی حرفه ای داده شده تا با توجه به کمبود نیروی هیات علمی در این دانشگاه، جذب هیات علمی با ساختار جدیدی صورت گیرد.

به گزارش سیب موز در این طرح دانشگاه فنی حرفه ای تحت نظارت هیات جذب وزارت علوم اقدام به جذب اعضای هیات علمی می کند که این اعضای هیات علمی تنها باید برای دانشگاه فنی حرفه ای فعالیت کنند و مدت فعالیت آن نیز 30 سال است.