ورود کالا و محصولات قاچاق به استان تهران کاهش یافته است

ورود کالا و محصولات قاچاق به استان تهران کاهش یافته است

سیب موز: ورود کالا و محصولات قاچاق به استان تهران کاهش یافته است

تهران-مدیرکل صنعت،معدن و تجارت استان تهران گفت:بررسی ها و ارزیابی های انجام شده موید کاهش ورود محصولات و کالاهای قاچاق به این استان است که استمرار این وضعیت بسیار نوید بخش خواهد بود.

محمد رضا مس فروش در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به نقش تأثیر گذارکالای قاچاق در تضعیف بنیه تولید داخلی و ایجاد موانع جدی در مسیر توسعه فرصت های شغلی اظهار داشت: هر آنچه دامنه ورود کالای قاچاق کاهش یابد، تولید ملی و داخلی به عنوان یکی از عناصر اصلی تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی و اشتغالزایی تقویت خواهد شد.

به گزارش سیب موز مدیر کل صنعت، معدن و تجارت استان تهران عنوان کرد:لازمه موفقیت در برخورد و مقابله با کالای قاچاق به ناامن ساختن فضای فعالیت برای قاچاقچیان معطوف می شود و به واقع با افزایش حداکثری ریسک مبادله و خرید و فروش کالای قاچاق، زمینه حصول موفقیت های موثر و تعیین کننده فراهم خواهد شد.

وی افزود:استان تهران نیز از این قاعده مستثنی نیست و خوشبختانه با تدابیر و تمهیدات اتخاذ شده، ورود کالای قاچاق به این استان کاهش یافته و برآورد و ارزیابی های انجام شده در  این حوزه، دستیابی به توفیقاتی سازنده در این عرصه است.

مس فروش گفت:با تشدید نظارت ها در مجاری و مبادی ورودی از ابتدای مرز تا مقصد، فعالیت در حوزه کالا و محصولات قاچاق مقرون به صرفه نخواهد بود و در چنین شرایطی رغبت و تمایل برای ورود به چنین عرصه هایی از سوی سودجویان به میزان قابل توجهی با اُفت و کاهش چشمگیر مواجه خواهد شد.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان تهران در خاتمه یادآور شد:جذب سرمایه های رَها و به کار بستن و تزریق هدفمند آن از ضروریاتی است که باید در کنار مقابله و برخورد با کالای قاچاق مد نظر قرار گرفته و در چنین شرایطی بدون تردید شاهد رشد و توسعه اقتصادی مضاعف در ابعاد گوناگون خواهیم بود.